У БАЧУ ОДРЖАН ДРУГИ САСТАНАК ПАРТНЕРСКОГ ФОРУМА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА

Други састанак Партнерског форума који је одржан на тему израде Плана развоја општине Бач за период од 2022. до 2028. године, уприличен је 16.12.2021. у Малој сали Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Бачу. 

 Пројекат је финансиран из бесповратних средстава словачке развојне помоћи (SlovakAid), а спроводи се посредством Програма Уједињених нација за развој у Србији (УНДП), док је СКГО  имплементациони партнер. 

 Присутнима се прво обратио Невен Добријевић из УНДП-а, који је нагласио значај реализације оваквих пројеката, а уз подршку донатора и имплементационих партнера поготово у мултинационалним и руралним срединама. 

 Дугогодишњи сарадници општине Бач, представници СКГО-а експерткиња Весна Аврамовић која је претходних месеци директно била укључена у израду Нацрта овог Плана као и Александар Маринковић, шеф Одељења за стратешко планирање и јавне политике такође су похвалили инструменте, методологију и укљученост локалних актера у израду овог стратешки веома важног документа. 

 Пројекат «Јавне и приватне финансије за развој- обезбеђивање одрживих локалних заједница унапређивањем планирања локалног развоја у Републици Србији» је друга фаза програма локалног развоја у Србији,  који се бави применом координације јавних политика у ЈЛС у складу са Законом о планском систему. 

 Пројекат се реализује у периоду од 15. октобра 2020. године до краја јуна 2022. године, а крајњи корисници су десет (10) ЈЛС, као и њихови грађани који ће имати користи од унапређеног планирања и услуга које пружају локалне самоуправе. 

 У оквиру прве компоненте, пет ЈЛС (Прокупље, Блаце, Тутин, Нова Варош и Бач) је подржано да израде Планове развоја у складу са Законом о планском систему, а такође и ојачају капацитете кроз процену своје интерне организације и повећања знања о припреми и спровођењу пројеката по ЕУ процедурама.  

 Нацрт документа у којем су предложени развојни циљеви и мере које су дефинисане у периоду израде Плана, присутнима је представила заменица председника општине Бач, Марина Балабан која се између осталог захвалила представницима донатора и партнера што су управо општину Бач изабрали те препознали као место у коме припадници словачке националне заједнице на територији Војводине, имају велики значај те утицај, захваљујући чему ће се на обострану корист и задовољство имплементирати целокупан процес који се односи на План развоја општине Бач.   

Након представљања Нацрта Плана уприличена је дискусија на изнете теме, а даљи кораци у овом процесу подразумевају упућивање документа на Јавну расправу као и његово усвајање од стране Скупштине општине Бач.

Извор: Општина Бач