U GALERIJI „ZUSKE MEDVEÐOVE“ U BAČKOM PETROVCU RADIONICA ZA DECU „ZAOSTRENÉ NA OBRAZY / ZAOŠTRENO NA SLIKE“

U galeriji „Zuske“ Medveđove“ tokom pet dana, odnosno od 23. do 27. jula održane su kreativne umetničke i filmske radionice za decu od 8 do 14 godina. Ovu akciju je organizovao Muzej vojvođanskih Slovaka uz finansijsku podršku Ureda za Slovake u inostranstvu i opštine Bački Petrovec. Radionicu je vodila medijska i kulturna ličnost Monika Necpalova, koja kao deo projekta kaže: „Ured za Slovake u inostranstvu podržao je projekat, što nas je, naravno, obradovalo, tako da je i učešće na radionicama bilo besplatno. Šteta samo što je broj učesnika bio ograničen na 15. Ove likovne i filmske radionice fokusirane su na razvoj jezika, javnog nastupa, pismenog i govornog izražavanja, ali i umetničkog dela. Na ovaj način deca mogu postepeno da komentarišu slike koje su deo galerije „Zuske Medveđove“. Imali smo baš sreće, jer trenutno je postavljena izložba slika ove umetnice. Na svojski način učesnici slike obrađuju u videozapisima. U suštini, izložene slike prikazuju sa svojim idejama, naravno izvan tih slika, tako da stvaraju veliku zajedničku sliku. To je proces u kojem se ide od umetnosti do filma. Usredsredili smo se na slike i čak napravili jednu zajedničku. Ova radionica prevazilazi granice umetnosti i seže prema stvaranju filmova. Ove neverovatne radionice obogatile su letnje dane tokom cele julske nedelje. U velikom finalu predstavili su performans, povezujući umetnost, glumu i dečiju kamernu umetnost.“

Na kraju događaja, u subotu, 27. jula, roditelji dece pozvani su na javnu prezentaciju ovog lepog druženja. Ujedno je Necpalova iskoristila i priliku da promoviše svoju knjigu za decu  „Dvojbodka / Dve tačke“ objavljene krajem decembra u Slovačkom izdavačkom centru.

Ana Horvatova

 

V GALÉRII ZUZKY MEDVEĎOVEJ V BÁČSKOM PETROVCI DIELŇA PRE DETI ZAOSTRENÉ NA OBRAZY.

V Galérii Zuzky Medveďovej sa počas piatich dní, teda od 23. do 27. júla konali tvorivé výtvarno-filmárske dielne pre deti od 8 do 14 rokov Zaostrené na obrazy.

Organizátorom tohto podujatia bolo Múzeum vojvodinských Slovákov s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obce Báčsky Petrovec. Dielne viedla mediálna a kultúrna pracovníčka Monika Necpálová, ktorá bližšie o tomto projekte rozpovedala takto:

„Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí podporil projekt, čo nás, samozrejme, potešilo, takže aj účasť v dielňach bola bezplatná. Ibaže počet miest bol obmedzený na 15 účastníkov. Tieto výtvarno-filmárske dielne sa konali so zameraním na rozvoj jazyka, verejného vystupovania, písomného a hovoreného prejavu, ale aj na tú výtvarnú časť. Takýmto spôsobom sa deti postupne môžu vyjadrovať k obrazom, ktoré sú súčasťou Galérie Zuzky Medveďovej a v tejto chvíli je tu nainštalovaná výstava obrazov Zuzky Medveďovej. Aktéri ju svojím spôsobom spracúvajú vo videozáznamoch. V podstate dotvárajú vystavené obrazy svojimi nápadmi, samozrejme, mimo tých obrazov, takže vytvárajú taký veľký spoločný obraz. Je to proces, kde sa prechádza od výtvarnej časti až k tej filmárskej. Zaostrili sme na obrazy a dokonca sme jeden spoločný aj urobili. Akcia presahuje hranice výtvarna a podáva ruku filmárstvu. Neuveriteľné dielne plné uveriteľných detí obohatili letné dni počas celého jedného júlového týždňa. Vo veľkom finále uviedli performanciu, prepojili výtvarníctvo, herectvo i kumšt detskej kamery.“

Na záver akcie v sobotu 27. júla na verejnú prezentáciu detského tábora Zaostrené na obrazy pozvali aj rodičov detí. S týmto spojili aj krst knihy pre deti Dvojbodka autorky Moniky Necpálovej, ktorá vyšla koncom decembra v Slovenskom vydavateľskom centre.

Anna Horvátová