У КИКИНДИ СЕ КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА ПРАТИ НА ШЕСТ ЛОКАЛИТЕТА

Светски дан вода, 22. март, обележен је и у Кикинди. Градски Секретаријат за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој, у сарадњи са кикиндским ЗЗЈЗ, обележио је и овај важан еколошки датум. Одлуком Уједињених нација, Светски дан вода установљен је 1992. године. Да је вода извор живота, али и да људи у довољној мери не вреднују воду, оценила је Мирослава Крнић, секретарка секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој:

– Климатске промене с једне стране, а индустрија и пољоприведа са друге, негативно утичу на воду. На загађење површинских и подземних вода утичу људи, а на нашој планети воде нема довољно- упозорила је Крнић и наставила:

– У Кикинди се квалитет површинских вода прати од 2014. године и то на шест локалитета: ободном каналу Старог језера, Старом језеру, на потезу Коћ, Пескари, Плавој бањи и бањи у Баранди.То су воде четврте и пете класе. Нису намењене за купање, наводњавање и порибљавање. Кикинда нема реку, али не оскудева у површинским огледалима која треба оживети и оплеменити њихово приобаље- рекла је она. Надовезала се др Сања Брусин Белош, начелница Одељења хигијене и хумане екологије ЗЗЈЗ у Кикинди:

– Лети обављамо узорковање површинских вода која служе као купалишта. Током целе године контролишемо површинске воде које могу да буду контаминиране. Плава бања и Пескара, у којима се људи лети купају, имају специфичан састав и јако су минерализоване. Микробиолошки квалитет тих вода зависи од броја купача. Наш град има постројење за пречишћавање отпадних комуналних вода, али је потребно побољашати квалитет- саопштила је др Сања Брусин Белош.

Извор: Град Кикинда