У ПОРАСТУ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА СТУДИЈЕ СРБИСТИКЕ У БУДИМПЕШТИ

На почетку ове школске године, запослене на Смеру за српски језик и књижевност ЕЛТЕ универзитета у Будимпешти, пријатно је изненадила вест да је значајно повећано интересовање за студије у овој установи. Kако сазнајемо, број студената који испуњавају услове за пријем на прву годину студија србистике је готово двоструко већи од предвиђеног, па је Министарство просвете Мађарске одлучило да одобри повећање уписне квоте на овом одсеку. Тако се Смер за српски језик и књижевност, по популарности нашао у самом врху листе словенских језика који се изучавају у Будимпешти.

Овакво повећање интересовања студената за студије србистике, на Универзитету ЕЛТЕ тумаче квалитативним унапређењем наставе, али и маркетиншком кампањом коју су професори овог смера организовали путем интернета, уочи фебруарског рока за пријављивање. Они су, наиме, из сопственог џепа финансирали комерцијално оглашавање Смера за српски језик и књижевност на друштвеној мрежи Фејсбук, коју млади данас највише користе за комуникацију. Одабрали су потенцијалне циљне категорије корисника мреже и на тај начин им приближили основне информације које нуди овај факултет, када је реч о изучавању нашег језика и књижевности.

Резултати који су постигнути овом акцијом, значајни су не само због популаризације српског језика и културе у Мађарској, већ и због тога што се на овај начин показало да Смер за српски језик и књижевност ЕЛТЕ универзитета може и даље с правом да рачуна на своју будућност у оквиру високошколског система земље.

Извор: Српске недељне новине, Будимпешта