U POSETI KANCELARIJI ZA INKLUZIJU ROMA VLADE APV

Novinare portala vojvodjanske.rs interesuju sve nacionalne zajednice u Vojvodini pa smo poželeli da posetimo Kancelariju za inkluziju Roma koja radi već 12 godina pod budnim okom osnivača – Vlade pokrajine Vojvodine. Vršilac dužnosti direktora ove kancelarije gospodin Dušan Radul nam je brzo izašao u susret na čemu mu srdačno zahvaljujemo.

Od Dušana Radula saznajemo da je Kancelarija za inkluziju Roma Pokrajinske vlade jedina institucija ovog tipa, ne samo u Srbiji nego i u širem regionu. Osnovana je da bude institucionalna podloga prepoznavanju problema romske populacije i unapređenja rešavanja tih problema, ali i stvaranja mehanizama za brže i efikasnije delovanje u budućnosti. Iako svaka konkretna pomoć pripadnicima ove manjine dobro dođe, ona ne treba da bude ad hok, već da se razrade sistemski načini koji će davati rezultate, te da preduzete akcije budu merljive i kao takve budu ekonomski pokazatelji uspešnosti delovanja primenjenih mera.

Saznajemo da širom Vojvodine pri lokalnim saumoupravama rade koordinatori za rad sa romskom zajednicom, ali takođe Kancelarija za inkluziju Roma sarađuje i sa nevladinim sektorom, kao i međunarodnim kancelarijama. Gospodin Radul ističe kao dragocenu saradnju sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, kao i konstantnu podršku i razumevanje predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića.

Stalne su aktivnosti ove Kancelarije na unapređenju položaja Roma iz oblasti informisanja, obrazovanja, zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, ljudskih prava i njihove integracije u društvenu i političku zajednicu. Mnogo je konkretnih poteza urađeno, ali pomenimo da se u Vršcu od 2009. pa do sada upisalo više od 60 studenata na Visoku školu strukovnih studija za vaspitače na romskom jeziku, te da Kancelarija stipendira ove učenike sa šest hiljada dinara mesečno.

Pokrenuti su mnogi domaći i međunarodni projekti, nekim od njih se naziru i završeci pojedinih faza (mapiranje potreba) ali gospodin Radul ističe da mnogo više posla tek predstoji. Zakonski i institucionalni okviri jesu postavljeni, mreža saradnje i komunikacije se širi, a novinari našeg portala će o svakom završenom ali i planiranom projektu ove Kancelarije uredno informisati javnost, jer je Vojvodina, sa svim njenim osobenostima, jedna prelepa livada čiju raznovrsnost treba negovati.

Za vojvodjanske.rs : V. Raonić