U POSETI PREDUZEĆU „SUNCE 021“ IZ SREMSKE KAMENICE

Dana 11.02 2019 zamenik pokrajinskog sekretara za privredu Pavle Počuč posetio je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom „ SUNCE 021“ iz Sremske Kamenice.

Preduzteće „Sunce 021“ je jedno od najuzornijih preduzeca za zaposljavanje Osoba sa invaliditetom  u APV. Od ukupno 24 zaposlenih u predutzeću,  čak 17 spada u kategoriju osoba sa invaliditetom.

U samom proizvodnom pogonu smo se na najbolji način uverili u uspešno i društveno odgovorno poslovanje .

Mašine , oprema i repromaterijal koji je prošle godine  dodeljen putem subvencija u potpunosti  je opravdao podršku resornog sekretsrijata i doprineo novom zapošljavanju osoba sa invaliditetom i podizanju proizvodnje.