У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА- „ ПРЕКО ИПАРДА ДО НОВОГ ТРАКТОРА“

У Привредној комори Војводине одржана је Конференција „ Преко Ипарда до новог трактора“.

Председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић истакао је да наслов Конференције „ Преко Ипарда до новог трактора“и број заинтересованих за ту тему довољно говори о самом значају теме за пољопривреднике. Колико су важна сама средства и могућност аплицирања , као и мере које се спроводе знају сами пољопривредници, а колико они доприносе и утичу на развој целокупне привреде показују подаци. Довољно је истаћи да је спољнотрговинска размена аграра Републике Србије у 2021. години износила 6,6 милијарди евра и да чини 13,1 % укупне спољнотрговинске размене Републике Србије. Војвођански привредници остварили су чак 44 % од укупног аграрног извоза Републике Србије.

У Привредној комори Војводине, кроз рад Удружења пољопривреде и Групација, разматрају се питања која се односе на положај и услове пословања, пољопривредних произвођача. Кроз сарадњу са ресорним министарствима и покрајинским институцијама доприносимо решавању проблема и питања од значаја за пољопривреду као и унапређењу пословања ове делатности, коју сматрамо најпропулзивнијом и носиоцем свеукупног развоја региона и земље. Стога смо у протеклом периоду организовали низ тематских и стручних скупова, одлазака на секторске сајмове, као и презентација од значаја пољопривредним произвођачима.

Шеф Управљачког тела ИПАРД оперативне струке у Министраству пољопривреде, шумарства и водопривреде Мр Јасмина Миљковић рекла је да је значајно на оваквим скуповима приближити детаље позива , у овом случају седмог јавног позива за набавку трактора за меру 1. У овом тренутку у припреми је и Ипард 3 програм , а оно што му предстоји јесте потписивање секторског споразума . Што се тиче актуелног позива за набавку нових трактора влада велико интересовање, после само десет дана од објављивања позива пријавило се преко 200 потенцијалних корисника.

Уз учешће заинтересованих пољопривредника на Конференцији су се обратили и представници институција- Мр Јелена Несторов , председница Задружног савеза Војводине, директор Развојног фонда Горан Савић, агроекономски аналаитичар Жарко Галетин , извршни директор у компанији КИТЕ Мр Ђорђе Мишковић, Биљана Петровић, извршна директорка у Комерцијалној банци.

Секретар Удружења пољопривреде Привредне коморе Војводине Младен Петковић истакао је да је значај Ипарда и његове примене, и од 2018 од када је почео да се реализује у нашој земљи означио је Србију као земљу која има капацитете да користи та средства. Аплицирање за средства из Европских фондова указује на дугорочно планирање , што квалитетено утиче на развој пољопривредних газдинстава. Оно што ће Привредна комора Војводине као институција радити у сарадњи са другим ресорним институцијама јесте стална едукација пољопривредника управо за аплицирање за разне врсте помоћи преко европских фондова.