U PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE ODRŽANO ZAVRŠNO PREDSTAVLJANJE REZULTATA PROJEKTA PRONACUL

Međunarodni Interreg V-B, ADRION 2014-2020 projekat pod nazivom: Promocija prirodnog i kulturnog nasleđa za razvoj održivog turizma u zaštićenim područjima (akronim: PRONACUL) realizuje se kroz konzorcijum dvanaest partnera i dva pridružena, iz šest država. Vodeća institucija na projektu je Regionalna razvojna agencija Zasavje iz Slovenije. Članovi projektnog tima ispred Prirodno-matematičkog fakulteta su: rukovodilac prof. dr Jasmina Đorđević, prof. dr Vanja Pavluković, prof. dr Igor Stamenković, doc. dr Nemanja Tomić i MSc Tijana Đorđević. PRONACUL naglašava ideju o promociji i očuvanju prirodnog i kulturnog nasleđa i podržava razvoj transnacionalne strategije za zajedničko promovisanje područja ADRION kao turističke destinacije. Države partneri imaju mnoge znamenitosti, a neke od njih su zaštićene od strane UNESCO-a ili programom Natura 2000 dok će neke u budućnosti postati zaštićene u okviru pilot područja PRONACUL-a.

U Privrednoj komori Vojvodine održana je prezentacija rezultata projekta.  . Članovi tima su tom prilikom prikazali brošuru o svom pilot području pod nazivom: “Fruška gora – mesto gde se susreću kultura i priroda” a koja na 34 strane na slikovit i konkretan način opisuje dve markirane staze za pešačenje u okviru NP Fruška gora sa opisima svih lokaliteta i prirodnih i antropogenih potencijala koji se mogu videti prilikom pešačenja.

Pored toga, predstavljena je i “Turistička strategija Fruške gore” koja je napisana na engleskom jeziku na 88 strana a koja je deo ProNacul strategija za unapređenje transnacionalnih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih politika. U samoj strategiji definisani su vizija i misija koju treba pratiti u unapređenju trenutne situacija na pilot području a to je NP Fruška gora.

Kroz istraživanje literature, boravka na terenu i velikog broja treninga i radionica koje su obavili sa stejkholderima iz javnog, privatnog i civilnog sektora članovi tima napisali su i akcioni plan. On sadrži akcije moje bi mogle da se realizuju u kratkoročnom periodu od 5 godina ako bi stejkholderi koji treba da učine prvi korak, prepoznali njihovu korisnost. Kroz prikaz ekonomskog, društvenog i političkog značaja predstavljeni su svi dosadašnji zaštićeni lokaliteti i date ideje održivosti kako bi se turizam u budućnosti još više razvijao. Kroz strategiju je urađena i SWOT analiza svih snaga i slabosti kao i šansi i pretnji koje dolaze iz okruženja a koje treba uzeti u obzir prilikom narednih planiranja. Objašnjenja je i metodologija koja je primenjena na turističkoj valorizaciji svih lokaliteta koji su navedeni kao primeri dobre prakse.

U okviru ovog događaja posebno je predstavljena Virtuelna komora koja funkcioniše preko sajta https://pronacul.eu . Učesnicima su pojašnjeni principi rada i funkcionisanja komore, način na koji mogu postati njeni članovi kao i prava i obaveze koje iz toga proističu. Učesnicima je objašnjen i sadržaj sporazuma o saradnji koji je potrebno sklopiti sa PMF-om u slučaju zainteresovanih strana koje su sa područja Srbije.

Rezultate projekta prezentovali su prof Igor Stamenković, kao I i rukovodilac projekta prof. dr Jasmina Đorđević. Projekat je podržala Privredna komore Vojvodine istakao je sekretar Udruženja Usluga PKV Branislav MAmić. Prezentaciji je prisustvovao I Aleksandar Borković iz pokrajinskog sekretarijata za privredu I turizam.