U PUNOM JEKU KAMPANJA PRERADE SLATKOG KORENA

U Vrbasu u šećerani “Bačka”, koja je u sastavu kompanije Sunoko po tradiciji kampanju su započeli još krajem avgusta, a po procenama ljudi zaduženih za sirovinski sektor trajaće do kraja godine.

Bolna tačka ove godine je pojava truleži na repi, zbog čega je bilo i vraćanja kamiona sa izvađenim korenom što znatno komplikuje ceo proces prijema i prerade slatkog korena.

“Isporučujemo repu šećeranama u Banatu i Sremu, gde je mnogo više bilo trule repe, gde ima površina gde se repa neće ni vaditi. U Bačkoj je najmanje trule repe zbog toga što je ovde bilo najmanje padavina”, rekao je sirovinac.

Sa dugim stažom u proizvodnji slatkog korena Vladimir Olear iz Kucure kaže da je trulež uvećala troškove zbog vraćanja kamiona sa kvarnom repom i docnijeg prebiranja .

Zbog niske cene šećera na svetskom tržištu Sunoko je ove godine naknadno smanjio otkupnu cenu na 32 evra za tonu i sada garantuje tu cenu i za narednu godinu. Već su krenuli sa animiranjem proizvođača za prolećnu setvu  no realna očekivanja su da će površina pod slatkim korenom naredne godine biti manje za oko 10 hiljada hektara.

Izvor: RTV