У СУСРЕТ НОВОЈ ЗАКОНОДАВНОЈ РЕГУЛАТИВИ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА

У Привредној комори Војводине (ПКВ) у понедељак, 11. марта 2019. године одржан је састанак чланица Националне асоцијације туристичких агенција Србије (YUTА) – Чептера Бачке регије, у организацији Групације за туризам и угоститељство, која послује у оквиру Удружења услуга ПКВ и ЈУТА, јер се у току овог месеца очекује усвајање новог Закона у туризму. Обавеза Министарства за трговину, туризам и телекомуникације је да у наредном периоду донесе нови Правилник о врсти и условима гаранција путовања, начину активирања и другим условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте организованог путовања.

„Током прошле године, код појединих туристичких агенција дошло је до злоупотреба у пословању и активирања гаранција за обештећење путника, што је  навело осигуравајуће куће да ове године подигну висину премије за гаранције за организаторе путовања којима је истицала лиценца, а то је већина агенција, тако да је најнижа премија за лиценце издате у јануару месецу ове године износила 3.500 евра, а претходне године 700 евра. То је довело до тога да велики број организатора који остварују мали обим пословања нису обновили лиценце“, рекла је Драгица Самарџић, виши самостални стручни сарадник у Удружењу услуга ПКВ.

Директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије Александар Сеничић изјавио је за медије пре почетка догађаја да је нови Закон о туризму тренутно у скупштинској процедури и да тек предстоје разговори у вези са новим Правилником о врсти и условима гаранције путовања.

 „Кроз Правилник о гаранцијама путовања, морамо наћи модел плаћања у крајњем случају осигурања на начин да и мале и велике агенције имају исте или идентичне услове сходно њиховим прометима које праве“, рекао је Сеничић и додао да се очекује да ће Правилник бити завршен до краја маја.

Предлози изнети на састанку највише су се односили на гаранције за најмање организаторе пословања којима је угрожено пословање, уз максимално уважавање жеље државе да се уреди тржиште туристичких агенција.

Један од предлога био је да туристичке агенције плаћају  гаранције  сразмерно промету и броју путника на годишњем нивоу, а други да се изврши категоризација туристичких агенција према начину и врсти туристичких производа на: рецептивне туристичке агенције, агенције које се баве аутобуским превозом у земљи и иностранству, туристичке агенције које обављају све врсте агенцијских послова и туристичке агенције које се баве продајом индивидуалних аранжмана и авио карти.

Национална асоцијација туристичких агенција Србије (YUTА) биће члан радне групе коју ће формирати Министарство за трговину, туризам и телекомуникације за израду Правилника о врсти и условима гаранције путовања, те ће предлози изнети на састанку, бити смернице за рад те радне групе.