У ТОКУ ИЗРАДА СРЕДЊЕРОЧНОГ ПЛАНА ГРАДА СОМБОРА

У среду, 18. јануара у просторијама Градске управе одржан је састанак Управљачке групе за израду Средњерочног плана града Сомбора за период 2023 – 2025. године.

Током састанка представљени су коментари секторских експерата из СКГО на предложене мере и активности, а такође, одржана је и радионица – презентација пропратних докумената који се израђују уз Средњерочни план, коју је водио Рафаел Пуповац, СКГО експерт.

Град Сомбор је конкурисао за пакете подршке за израду средњорочног плана и добио у оквиру програма EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“ који финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2019. Надлежне институције на националном нивоу јесу Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, уз Министарство државне управе и локалне самоуправе, а Стална конференција градова и општина има улогу имплементационог партнера.

Средњерочни план града Сомбора за период 2023 – 2025. године израђује се у складу са Законом о планском систему, Законом о локалној самоуправи, Статутом и Уредбом о методологији за израду средњорочних планова. Овај план представља свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године и омогућава да се повежу јавне политике са средњорочним оквиром расхода.

Извор: Град Сомбор