У ТОКУ ПОДЕЛА ПАКЕТА ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕРИМА КОЈИ ИМАЈУ ПРИМАЊА МАЊА ОД 30.000,00 ДИНАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Средства за пакете са хигијенским и прехрамбреним артиклима обезбедила је Покрајинска влада, а уручивање пакета врше запослени у Општинској управи, чланови Опшстинског већа и волонтери Црвеног крста.

Наведени пакети се уручују на основу листе са пензионерима који имају примања мања од 30.000,00 динара а коју је Општини Сремски Карловци доставила Покрајинска влада и РФЗО ПИО.

Сви пакети ће бити уручени до Великог Петка, док ће се следеће недеље идентични пакети уручивати породицама Ромске националности и социјално угроженим породицама.

Позивни центар са бројевима телефона: 021/685-3055 и 021/685-3087 је свакодневно активан у периоду од 8 до 16 часова за све којима је помоћ потребна.

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ ЈОШ ЈЕДНОМ АПЕЛУЈЕ НА ГРАЂАНЕ ДА БУДУ ОДГОВОРНИ И СОЛИДАРНИ, ДА СЕ ПРВЕНСТВЕНО ПРИДРЖАВАЈУ СВИХ САВЕТА ЛЕКАРА И ДОНЕТИХ МЕРА.

Извор: Општина Сремски Карловци