UČENIČKE STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLSKU 2019/2020 – SIKAMNEGE STIPENDIJE THAJ KREDITUJRA PALA E ŠKOLSKO 2019/2020

Učenici romske nacionalnosti od I-IV razreda mogu konkurisati za dodelu stipendija samo ako pohađaju srednju školu čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, ako su tekuću školsku godinu upisali prvi put, ako se njihovo školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i ako su postizali najmanje vrlo dobar uspeh u učenju (3,50) i ako im roditelj/staratelj ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Podnošenje dokumenata za stipendije se vrši od 3. do 28. septembra 2019. godine.

Za više informacije možete se obratiti Kancelariji za inkluziju Roma ili se detaljno informisati o rokovima i potrebnoj dokumentaciji na oficijalnom sajtu Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Za vojvođanske.rs: Aleksandra Nikolić

SIKAMNEGE STIPENDIJE THAJ KREDITUJRA PALA E ŠKOLSKO 2019/2020

Sikamne save si Rroma katar I-IV razredo šaj konkurišin pala e stipendija samo te džan ande maškarutni škola savi si fundome katar e Republika Srbijaki, autonomna pokrajna jal jedinica lokalne samoupravake, te si ando brš savo džal pamorarde jekhto data, te pala lengo sićope denpes love andar o budžeto Republikako Srbijako, sar vi te aresline majcara vrli lačho uspeho ando sićope (3,50) thaj te lengo roditeljo starateljo si les bešimasko than pe tereitorija Republikako Srbijako.

E dokumentujra pala stipendije šaj den pes katar 3. džiko 28. Septembri 2019. brš.

Pala majbut, šaj ašunen ande Kancelarija pala inkluzija e Rromengi jal te majbut ašunet pala e trubulimaske dokumentujra thaj e vrjama dži akana trubl te denpes, šaj dikhen po oficijalno sajto Ministarstvosko prosvetako Republikako Srbijako.

 

Pala vojvođanske.rs: Aleksandra Nikolić