УКЉУЧИ СЕ, Е-ЦИКЛИРАЈ! – У ПИЛОТ АКЦИЈИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ПРИКУПЉЕНО СКОРО ДВЕ ТОНЕ Е-ОТПАДА

У циљу успостављања одрживог система управљања отпадом у граду Зрењанину, у току је пилот-акција прикупљања електронског и електричног отпада (е-отпада).

 У складу са Уговором о преузимању отпадних материјала, потписаним августа прошле године између Града Зрењанина и предузећа “ЕКО-МЕТАЛ” д.о.о. као овлашћеног оператера за преузимање отпада, јуче је организовано прво преузимање е-отпада прикупљеног у претходном периоду на територији града Зрењанина. У акцију су укључени Градска управа Града Зрењанина, јавна предузећа и месне заједнице са територије града Зрењаина и захваљујући подршци Градске управе, у врло кратком року прикупљено је скоро две тоне е-отпада. Стари рачунари, монитори, штампачи, скенери и сав други прикупљени е-отпад одвежен је на третман даље рециклаже и трајног збрињавања.

 Прикупљање, транспорт и привремено одлагање вршено је опремом прибављеном децембра месеца прошле године, у сарадњи са ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин које је имало кључну улогу у досадашњим активностима. Опрема је обезбеђена кроз пројекат “Циркуларно иновативне и отпорне градске лабораторије у региону Адрион” – ЦИРКЛ, који Регионални центрар за друштвено-економски развој – Банат, реализује у оквиру Interreg Јадранско-јонског програма сарадње – АДРИОН.

 Коментаришући успешан почетак реализације овог пројекта, чији је један од потписника Меморандума о сарадњи и Град Зрењанин, градоначелник Зрењанина Симо Салапура указао је на значај коришћења фондова Европске уније у многим областима, у чему Град Зрењанин има снажну подршку Регионалног центра за развој “Банат”. Подсетио је да је Град Зрењанин потписао уговор о преузимању електронског отпада са званичним оператером “ЕКО-МЕТАЛ” из Врдника, чиме је начињен први неопходан корак за реализацију активности на пројекту “ЦИРКЛ” и примени циркуларне економије.

– Пилот-акције предвиђене на пројекту, попут ове чији је један сегмент јуче окончан, подразумевају учешће јавних и комуналних предузећа, које подразумева и примену нових знања и технологија, сарадњу са ино-партнерима, коришћење европских фондова за набавку нове опреме и модернизацију рада, али и ангажман факултета и школа, прикупљање и одвајање електронског отпада, који треба да донесе можда и највећу корист на пројекту – подизање свести код младих о значају правилног одлагања отпада – казао је градоначелник Салапура.

   Управо у том смеру будуће акције најављује и партнер на пројекту, зрењанински Регионални центар за развој “Банат”. 

– У наредном периоду планирамо укључивање и других правних лица, а посебна пажња биће усмерена на едукацију и информисаност грађана, са акцентом на наше најмлађе суграђане. Такође, у сарадњи са ЈКП “Чистоћа и зеленило”, планирају се и друге сличне акције које ће за циљ имати чистији Зрењанин и здравију животну околину – наводе у РЦР “Банат”.

Извор: Град Зрењанин