УКЛОЊЕН ПАЊ У БЛОКУ ВАСИЉА КОПРИВИЦЕ БРОЈ 21 У ВРБАСУ

Екипа Пословне јединице „Чистоћа“ ЈКП „Комуналац“ Врбас данас у 8,00 часова приступила је извршењу решења комуналне инспекције Општинске управе Врбас, вађења пања у Блоку Васиља Копривице број 21 у Врбасу. Приликом машинског вађења пања ЈП „Врбас гас“ је обуставило испоруку гаса због безбедности радника и грађана. У 12,20 минута гас је прикључен и нормализована је његова испорука.

Током поменутих радова оштећени су ПТТ каблови који ће бити замењени током сутрашњег дана, када ће бити нормализован и проток фиксне телефоније.

Простор на коме су вршени радови ограђен је и обезбеђен.