УКЛОЊЕНЕ ДВЕ ВЕЛИКЕ ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ

У оквиру великих активности на уклањању дивљих депонија које се налазе на ободима наших насељених места, Град Вршац је у сарадњи са ЈКП „Други Октобар“ и саветом МЗ Загајица, уклонио две велике дивље депоније у овом селу. Уклоњена је депонија која се налазила код старе циглане и дивља депонија која се налазила на крају улице Краљевића Марка. На сакупљању пластичног амбалажног отпада који је био разбацан на великој површини, учествовали су и становници села који су том приликом сакупили 40 џакова пластичног отпада.

„Становници наших села постају свесни проблема које им стварају дивље депоније па се све више укључују и помажу у акцијама које спроводи Град са својим јавним комуналним предузећем. Дивље депоније су један од највећих загађивача животне средине, почев од земљишта, воде, ваздуха, а директно угрожавају биљни и животињски свет. Годинама уназад, депоније су стваране на ободима наших села , расле све веће и веће до тренутка када су се својим ширењем приближиле самим насељеним местима“ каже Милош Васић, члан градског већа задужен за заштиту животне средине.

Град Вршац је у сарадњи са ЈКП „Други Октобар“ и саветима месних заједница ове године потпуно уклонио 6 дивљих депонија у сеоским срединама. Уклоњене су депоније у Влајковцу, Уљми, Великом средишту, Потпорњу и две велике депоније у селу Загајица. Такође у самом Граду уклоњене су две велике дивље и нехигјенске депоније, једна на крају улице Маргитски пут поред насеља Балата, а друга на самом улазу у Вршац из правца Румуније, одмах поред великог Вршачког канала. Овим активностима, Град Вршац жели да пошаље јасну поруку својим грађанима о томе колико је важна промена свести о очувању животне средине. Потребно је да сви знамо колико су за нас и здравље наше деце штетне дивље депоније и да само уз заједнички труд можемо да допринесемо да Вршац буде још чистији и лепши.

Извор: Град Вршац