ULIČNA DEBATA – KAKAV ZNAČAJ EVROPA IMA ZA TEBE?

Kakav značaj Evropa ima za tebe?
Kaži nam u utorak 11. septembra. Na Trgu slobode od 16 do 20 časova pokrećemo uličnu debatu!
Ćaskaćemo o Evropi – kako je građani doživljavaju kao prostor na kojem žive, šta vide kao prednosti, a šta kao mane…
Debatu pokreće Fondacija „Novi Sad 2021“ u okviru projekta „S.P.A.C.E. – Street Participation for Active Citizenship in Europe“ / SPACE Project na kojem je jedan od partnera zajedno sa Gradskom upravom za kulturu Novog Sada.
Projekat S.P.A.C.E. podrazumeva sprovođenje specifične metodologije građanske participacije u izražavanju mišljenja o važnim društvenim temama u evropskom kontekstu, donosi debatu na ulicu, među građane kako bi olakšao proces uključivanja građana u donošenje demokratskih odluka.
Osnovni ciljevi projekta S.P.A.C.E. su kreiranje prostora za izražavanje mišljenja, pokretanje debate o budućnosti Evrope; podizanje kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva; kreiranje mogućnosti da se glas građana čuje na evropskom nivou.
Projekat se realizuje u 10 zemalja: Italiji, Estoniji, Rumuniji, Austriji, Bosni i Hercegovini, Grčkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Francuskoj i Srbiji.