ULJANA REPICA DONELA DOBIT

Uljana repica je osvojila mnoge regione, pa i srednji Banat. Ovog leta ratari su tamo požnjeli uljanu repicu sa skoro 3.000 hektara, što do sada nije bio slučaj. Prinos ove uljarice kretao se oko 3.500 kg/ha. Iako vremenske prilike nisu bile idealne za ovu proizvodnju, ratari su zadovoljni ostvarenim prihodom, jer se cena zrna kretala od 295 do 310 evra po toni, bez PDV-a.

U prošloj setvi najzastupljenije su bile domaće sorte uljane repice i već danas se uveliko razmišlja o novoj setvi.

Dr Ana Marjanović Jeromela iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu za „AgroServis plus” kaže da se i pored kišnih intervala, kada je to smetalo uljanoj repici, proizvodna godina može oceniti kao uspešna.

Kiša je ponegde uticala na osipanje i poleganje i to je umanjilo prinos, ali se interes za ovogodišnju setvu nastavlja. Ako i neznatno povećamo setvene površine ove godine, biće to dobar znak i osnova da se za par godina sa 38.000 hektara približimo obimu setve od 50.000 hektara. Mi u Institutu smo spremni za to i pored četiri-pet dokazanih sorti, ove godine nudimo za setvu i hibrid NS-ras, prvi u našoj zemlji – kaže dr Ana Marjanović Jeromela.

Prema saznanju poljoprivrednih stručnih službi, pojedini ratari koji su po prvi put sejali uljanu repicu imali su nekoliko propusta, a najveći je neblagovremena zaštita i nestručno pripremljeni kombajni za žetvu.

Izvor: agroservis