УМЕРЕН ПОРАСТ ВОДОСТАЈА НА ВОЈВОЂАНСКИМ РЕКАМА

Редовна одбрана од поплава и даље се спроводи на око 4 километра Саве  код Кленка. РХМЗ прогнозира да ће се водостај код Шапца у наредних неколико дана приближити граници када се уводи ванредна одбрана од поплава, док код Сремске Митровице постоји могућност проглашења редовне одбране од поплава.

Мањи пораст водостаја бележи се и на Дунаву и Тиси, док су банатски водотоци после пораста у протеклих неколико дана, сада углавном у опадању или стагнацији.

Извор: ЈВП „Воде Војводине“