UPOZNAJMO UDRUŽENJE „ALTRUIST“ ŽABALJ

Udruženje roditelja i hranitelja dece sa smetnjama u razvoju „Altruist“, je osnavano 05.10.2011 godine sa ciljem integracije i socijalizacije dece i omladine sa smetnjama u razvoju u redovne životne tokove.

Sve aktivnosti i rad udruženja se realizuje preko projekata, i javnih radova koji vrlo kratko traju, i dovode do prekida rada i po godinu dana. Sve ovo dovodi do određenih poteškoća u radu sa decom koja imaju potrebu za svakodnevnim dodatnom podrškom i pomoći. Kako bi se ovaj problem prevazišao udruženje Altruist je pokrenulo postupak lincenciranja i osnivanja dnevnog boravka za mlade i odrasle koji su van školskog sistema. Lincenciranje udruženja omogućava apliciranje na svim nivoima, što bi direktno uticalo na kontinuiranost rada ustanove tokom cele godine. Plan i program rada se organizuje naspram potreba, želja, mogućnosti i sposobnosti  korisnika, i direktno je povezan sa dešavanjima lokalne zajednice.

Na taj način udruženje i njegovi članovi prate dešavanja u svojoj sredini,  šalju poruku svim građanima opštine Žabalj, da postoje osobe koje na sebi poseban način žele da učestvuju u životu koji je svakom dat isti. 

U okviru aktivnosti udruženja izdvojili bi manifestaciju koja se već 5 godina održava u sportskoj hali u Žablju pod nazivom Specijalna olimpijada „Igre bez granica“.

Ova manifestacija je nešto po čemu je udruženje prepoznatljivo ne samo u opštini Žabalj, i veoma je dobro prihvaćena od strane meštana.

Olimpijada će se održati 22.oktobra na dan oslobođenja Žablja i svojom simbolikom govori da treba doći do oslobođenja predrasuda, stavljanje diskriminacije u neprihvatljiv oblik ponašanja, uključivanje mladih i odraslih u redovne tokove života, povezivanje istih sa lokalnom zajednicom, vođenje računa o omladini koja je završila školovanje i još mnogo toga.

Održavanje ove manifestacije isključivo zavisi od lokalne zajednice, javnih i privatnih firmi i pojedinaca koji su uvek spremni da pomognu.

Pozivamo i ovom prilikom sve vas koji želite da pomognete udruženju Altruist, koje nesebično davajući sebe vode Anđelko Tomić, stručni radnik –  pedagog Danijela prole i stručni saradnik – vaspitač Pavlov Radenka.

U njihovoj borbi za otvaranje dnevnog boravka i održavanja olimpijade svaka pomoć dobro će im doći.

Udruženje Altruist nalazi se u zgradi bivšeg suda pored osnovne škole u Žablju, posetite ih,  oni će vam biti zahvalni natome.

Za vojvodjanske.rs: M. Živković