УРАЂЕН ВАНРЕДНИ ПОПИС РОБНИХ РЕЗЕРВИ АП ВОЈВОДИНЕ

Покрајинска влада прихватила је данас Извештај о ванредном попису робних резерви АП Војводине, који је урађен по налогу Покрајинске владе.

На основу извршеног пописа и достављене документације пописних комисија  – интерне комисије Дирекције за робне резереве АП Војводине и  ангажоване екстерне акредитоване куће – констатовано је да нема разлика између пописног стања и стања у пословним књигама Дирекције за робне резерве АП Војводине.

За сву робу на складиштењу обезбеђене су банкарске гаранције, за меркантилну робу хипотека на непокретној имовини чија је вредност, по процени овлашћеног процењивача, виша од вредности робе на складиштењу, и пет бланко сопствених меница, потписаних и регистрованих,  а за осталу робу три бланко сопствене менице, потписане и регистроване.

Покрајинска влада упутиће Епархији рашко-призренској у Грачаници, преко Дирекције за робне резерве АП Војводине, помоћ у прехрамбеним производима и средствима за хигијену.

Помоћ вредна 5,1 милион динара намењена је за подршку раду  народних кухиња на Косову и Метохији.

На данашњој седници Покрајинске владе за директора Управе за капитална улагања АП Војводине, на период од четири године, постављен је магистар економских наука Милош Малетић, док је за директорку Покрајинског завода за социјалну заштиту именована дипломирана правница Маја Миљковић.