УРЕЂЕН ПАРКИНГ У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић обишао је новоизграђени паркинг у Радничкој улици код кућног броја 18, где је више од 12 година постојало привремено паркиралиште уређено до нивоа туцаничког застора. Изградњом паркинга добијено је 94 паркинг места од чега су четири места намењена возилима особа са инвалидитетом. Поред тога изграђен је и паркинг простор за бицикле капацитета 20 бицикала. Осим паркинга изграђено је и 770 m2 тротоара чиме се омогућио лакши приступ околиним објeктима (вртић „Вилењак“).

– Захваљујући инвестицији ЈКП “Паркинг сервис“ коју је Град подржао кроз капиталну субвенцију, добили смо потпуно уређено паркиралиште, а идеја је да капацитет за бицикле буде још повећан. Све је рађено да буде трајно и ради се на озелењавању локације. Остаје нам парцела уз Радничку улицу, где ће бити уређено зеленило, а она је намењена за проширење капацитета постојећег вртића. Уређује се и паркиралиште на Штранду, такође “Градско зеленило“ припрема купалиште за сезону. Настављамо активности на уређењу других паркинга у граду, а чекамо оцену понуде коју смо добили за изградњу нових гаража, за три подземне и једну надземну. Верујем да ћемо до краја маја ићи са предлогом понуде конзорцијума аустријско-српске компаније на Скупштину, како бисмо донели одлуку да ли да је прихватимо. На тај начин започињемо системско решавање хроничног проблема недостатка паркинг простора у Новом Саду, а узећемо у обзир и чињеницу да све више грађана користи бицикл – нагласио је градоначелник Вучевић.

Према речима директора ЈКП “Паркинг сервис“ Стевана Лугоње ивестиција је вредна 35 милиона динара и без подршке Града не би могла бити реализована. Паркинг простор у Радничкој улици је изграђен од бетонских елемената растер, бетон – трава, коловоз је изгрaђен од асфалт бетона, а тротоар од бетонских плоча. На паркиралишту је изграђена атмосферска канализација ради одводње атмосферских вода. Цео простор је покривен и јавном расветом (уграђено је 10 стубова лед расвете).