УРЕЂЕЊЕМ СТАРОГ ЈЕЗЕРА КИКИНДА ДОБИЈА ЈОШ ЈЕДНУ ПОРОДИЧНУ ЗОНУ

Данас је градоначелник Кикинде Никола Лукач са сарадницима обишао завршетак радова на партерном уређењу простора између „Старог језера“ и Спортског центра „Језеро“ који су покренути у склопу „ECOLAКES“ пројекта.

Завршетком радова створен је нови парковски простор за одмор и рекреацију, што значи да је друга страна ободног канала на „Старом језеру“ уређена и доступна свим посетиоцима:

„Још један успершно реализован пројекат из ИПА програма са Жомбољом. Мени је срце пуно када видим овако лепо уређен простор. Ту се види јасна воља и опредељеност, како града, покрајине, државе, али на првом месту нас који овде живимо да желимо лепшу, бољу и зеленију Кикинду. Изграђене су пешачке стазе, дужине око 700 метара, постављени урбани мобилијари: клупе, канте за отпатке, чесма. Радови су подразумевали и озелењавање читавог простора, укупно 34 врсте лишћарског и четинарског дрвећа и жбуња, уз садњу травњака, изградња система јавног осветљења, са 50 нових стубних светиљки, као и формирање насипа-брда за санкање и клизање. Овде се сигурно нећемо зауставити. Следи наставак сређивања Старог језера, за потребе рекреативаца, али и свих који воле да бораве на овом простору. Користим прилику да се захвалим свим својим сарадницима, који су заједничким залагањем успешно и на време, поштујући све рокове завршили ову прелепу породичну оазу. „

Укупан одобрени буџет целокупног пројекта „ECOLAКES“ износи готово 800.000 евра, од чега је учешће Европске уније више од 650.000. Што се тиче Града Кикинде, одобрен буџет пројекта износи 413.000 евра, од чега Европска унија финансира 85% пројекта.

Како је објаснио Саша Танацков, члан ГВ задужен за привреду и инвестиције, пројекат предвиђа организацију радионица и кампова за кикиндске и жомбољске основце, а реализација ових активности зависиће од епидемиолошке ситуације.

„Пројекат предвиђа поставку пет аератора и израду студије о подизању квалитета воде у самом језеру и ободним каналима, што подразумева анализу квалитета воде, идентификацију свих извора загађења, геоморфолошке анализе, предлог административних и техничких мера, односно инвестиција за трајно унапређење квалитета воде. У току је израда студије, која треба да покаже, шта је неопходно како бисмо добили што бољи квалитзет воде и како би знали, ко су потенцијални загађивачи воде, који утичу на то да ово еколошко благо Кикинде не буде на оном нивоу, на који желимо да буде.“

Партнери на реализацији овог значајног пројекта су Град Кикинда и општина Жомбољ, кроз Интерег-ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија-Србија.

Извор: Град Кикинда