УСКОРО И У ВРБАСУ УСЛУГА ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ДЕЦЕ

Претходних дана 23 особе са евиденције Националне службе за запошљавање успешно су прошле кроз обуку за пружање услуге личног пратиоца деце, једне од званичних услуга подршке коју обезбеђује Завод за социјалну заштиту Републике Србије. Сертификате о успешно окончаној обуци полазницима је јуче уручила Данијела Илић, чланица Општинског већа која се бави питањима социјалне политике.

„Циљ нам је био да обуку прођу особе које су незапослене и евидентиране су у Националној служби за запошљавање. Средства за организовање обуке обезбедила је општина Врбас и могу рећи да је сада овај процес заокружен, а следи фокусирање на пружање ове услуге у свакодневном животу. С обзиром да Врбас још увек нема удружење са званичном лиценцом за ову врсту услуге, циљ нам је да кроз јавну набавку коју ћемо расписати, упослимо 15 личних пратилаца и тако помогнемо истом броју деце која имају потребу за овом услугом. Надам се да ће веома брзо по почетку 2020. година ова услуга бити део социјалне заштите у општини Врбас.   

Сертификати које су добили полазници обуке, издају се за рад са децом у процесу образовања која имају неки облик сметњи и инвалидитета. Услуга личног пратиоца je услуга социјалне заштите која се примењује у образовању од предшколског до средњошколског нивоа. Завршетком ове едукације и сертификовањем полазника, стварају се предуслови за значајно унапређење и ефикаснију инлкузију младих са сметњама у развоју. За лица која су сертификована то значи преквалификацију у погледу стручне спреме која им омогућава боље позиције на тржишту рада.

Извор: Општина Врбас