USKORO POČINJE ISPITNI ROK ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

U četvrtak, 15. marta, počinje peti po redu ispitni rok za sticanje licence profesionalnog upravnika, kada će biti održan pismeni deo ispita.

Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom je 5. mart, dok će ispit biti održan u Privrednoj komori Srbije i regionalnim komorama.

Prijavu za ispit moguće je podneti elektronskim putemOVDE, kao i poštom na adresu: Privredna komora Srbije, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Kandidati treba da podnesu sledeća dokumenta:

  • fotokopiju očitane lične karte
  • dokaz o tome da imaju završenu najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overena kopija diplome)
  • dokaz o izvršenoj uplati

Dokaz o izvršenoj uplati / uplatnica treba naknadno da se dostavi mejlom jer će kandidatu po izvršenoj prijavi najpre biti dostavljen predračun po kojem se vrši plaćanje. Predračun Privredne komore biće dostavljen putem mejl adrese koja bude navedena u prijavi i izvršenoj uplati.

Naknada koju kandidati treba da uplate iznosi 15.600 dinara sa PDV-om, a odnosi se na polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar.

Preuzmite dokumente: