УСКОРО СТИЖУ РЕШЕЊА ЗА НАКНАДУ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

ЈВП „Воде Војводине“ обавештава кориснике на подручју Војводине  да је Влада Републике Србије донела Уредбу о висини накнада за воде.
У складу са изменама и допунама Закона о водама из 2016. године, накнаду за одводњавање физичких лица више не задужује Пореска управа, већ ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад. Решења обвезницима (физичким и правним лицима) на адресе биће послата у наредна два месеца, а односиће се на 2017. и прва три месеца ове године. За преосталих 9 месеци 2018. решења ће бити послата до краја године.
Висина накнаде за одводњавање остаје иста као и 2016. године.  
Наплаћена средства евидентирају се у Буџетском фонду за воде АП Војводине, а користе се за финансирање радова у водопривреди, међу којима је одводњавање изузетно важно. Од функционисања система за одводњавање директно или индиректно зависи 1,8 милиона хектара земљишта, односно више од 80 процената покрајине. Одводњавање тако великих површина спроводи се са око 22.000 километара канала, (дужина половине екватора), са 155 црпних станица, 17 мобилних  агрегата, 319 устава, 16.450 пропуста и много других објеката.
У системе за одводњавање константно се мора улагати, а одржавање тог комплексног система  годишње захтева око 3,65 милијарди динара. Накнаде за одводњавање, које у просеку износе око 1.200 динара по хектару на годишњем нивоу,  покривају само 32% од потребних средстава. Без каналске мреже и рада хидротехничких објеката Војводина би поново била мочвара.
Напомињемо да накнада за одводњавање, (некадашњи водни допринос), није нова обавеза за пољопривреднике и  нема везе са порезом на имовину. Порез на имовину и даље задужују пореске управе, наводи се у саопштењу ЈВП  „Воде Војводине“.