УСПЕШНА ПОСЛОВНА ГОДИНА ЈЕ ИЗА НАС Синиша Адамовић, директор ЈКП „Комуналац“ Врбас

Пословна 2019. година је за нама. Какве је резултате Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Врбас постигло у претходних 12 месеци? Да ли је реализовано све што је предвиђено Планом и програмом?

Поштујући усвојени План и програм, пословна 2019. година је испуњена у целости онако како је и планирано. Све активности, како у погледу приходне, тако и расходне стране су реализоване. Остварена је и добит која је потврђена од стране оснивача. Можемо рећи да је 2019. година, са пословног аспекта Јавног комуналног предузећа “Комуналац”, била успешна, пуна обавеза и активности, изазова који су се јављали и који се на неки начин преносе и у наредну годину. Посао који смо завршили 31. децембра, одмах смо наставили 01. јануара, тако да нема прекидања, него континуитет који је сталан и трајан.

 

Да пођемо од Пословне јединице „Водовод и канализација“. Шта је урађено, а шта је неопходно урадити како би технолошки, цео процес био заокружен?

Пре свега, морам да истакнем чињеницу да смо коначно дошли на праг потпуне имплементације програма на унапређењу водоснабдевања који смо потписали са Немачком развојном банком KfW, заједно са оснивачем Општином Врбас, под патронатом Републике Србије и Министарства за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру. У 2020. години коначно ће бити започети радови на спајању Савиног Села и Куцуре на водозахват. Крајем 2020. године ће започети и радови на самом водозахвату у циљу проширења капацитета, изградње новог резервоара и опремања водозахвата, да би могао у потпуности континуирано да водом за пиће снабдева како град Врбас, тако и та два насељена места.

Паралелно са тим главним капиталним пројектом, Пословна јединица “Водовод и канализација” свакодневно обавља све своје редовне задатке на одржавању и занављању водоводне и канализационе мреже, праћењу њеног стања, континуираној замени мерача протока воде, како индивидуалних, тако и колективних.

Истовремено са овим активностима у ПЈ „Водовод и канализација, под руководством Мирослава Фејсе, дошли смо у ситуацију да код Канцеларије за јавна улагања Републике Србије поднесемо документацију и добијемо прелиминарно одобрење да можемо да рачунамо на средства за припајање преостала три насељена места, Бачког Доброг Поља, Змајева и Равног Села на постројење за производњу воде у Врбасу и да сва насељена места до 2022. године буду повезана и имају исти квалитет воде као Врбас. Од Канцеларије за јавна улагања је у првој фази опредељено два милиона евра, затим још два милиона у априлу и мају 2020. године и та средства ће се користити за припајање преосталих насељених места и делимично за реконструкцију дела водоводне и канализационе мреже у Врбасу. Завршни део од два милиона евра, који је такође најављен да ће бити одобрен од стране Канцеларије за јавна улагања, био би искоришћен за повезивање насељених места Савино Село и Куцура на канализациону мрежу. Тиме би се свих пет насељених места повезало на водоводну и канализациону мрежу и повећао би се број корисника.

То су капитални захвати које ЈКП “Комуналац” ради заједно са оснивачем Општином Врбас, уз помоћ већ наведених субјеката. Надамо се да ће у 2020., а исто тако и у 2021. и 2022. години бити спроведено оно што је планирано и да закључно са тим роком дођемо у ситуацију да сви корисници на територији општине Врбас имају исти квалитет услуге, како по питању пијаће воде, тако и по питању одвођења отпадних вода ка Централном постројењу које би требало да ове године почне са радом.

 

Како тече и у којој је фази реализација Програма с Немачком развојном банком?

У децембру 2019. године расписан је јавни позив од стране консултанта, фирме “Сетек” коју је Немачка развојна банка ангажовала за спровођење овог програма. Понуђачи за радове на траси од Врбаса до Савиног Села дугој 14 километара, били су на терену, предали су своје понуде и у току јануара месеца ће се извршити евалуација, након чега следи одабир најповољнијег извођача. Очекујемо да негде у марту месецу почну радови на копању трасе и постављању цеви.

“Сетек” је истовремено расписао и тендер за набавку опреме за ту исту трасу и јавила су се четири понуђача. Паралелно са овим, и тај тендер ће бити завршен негде у фебруару да би опрема могла да буде испоручена током радова и полагана одмах, јер је један од основних услова Немачке развојне банке да опрема која се набавља одмах буде и постављена.

 

Све што сте набројали изискује значајна финансијска средства. Како „Комуналац“ успева да обезбеди средства за ове намене?

Финансијска средства се континуирано обезбеђују кроз, пре свега, редовно функционисање пословања предузећа, кроз наплату услуга. Треба истаћи, пре свега, потрошаче који редовно измирују своје обавезе према ЈКП “Комуналац”, јер ће само на такав начин предузеће доћи до неопходних средстава, уз евентуалне финансијске аранжмане са пословним банкама. У суштини, нисмо ни ранијих година бежали од тога да користимо кредитне аранжмане. Наравно да ћемо на такав начин функционисати и у будућности, али све у циљу побољшања услова и пружања  услуга према крајњим потрошачима.

 

Може се рећи да су корисници услуга коректни, али шта би се десило ако, којим случајем, не би измиривали своје обавезе?

Уколико би дошло до таквог става потрошача према ЈКП “Комуналац”, то би довело до несразмера између обавеза које прате предузеће на дневној бази и обавеза које грађани не измирују. Ни једног момента не разматрамо такву ситуацију као могућу јер је степен наплате апсолутно коректан. Потрошачи уредно измирују своје обавезе и због тога им се захваљујемо.

Што се тиче оних који не измирују своје обавезе, ту једноставно немамо неки превелики маневар. Све обавезе које имамо према нашим добављачима морамо да измирујемо под претњом принудне наплате. На тај начин бисмо и ми морали да поступамо према нашим потрошачима. Уколико дођемо у ситуацију да морамо да наплатимо принудним путем, то ћемо и урадити.

 

Када би дошло до такве ситуације, то би била уједно и штета за све друге кориснике који редовно исплаћују.

Наравно, јер се онда смањује могућност улагања у одржавање система на постојећем нивоу и побољшања кроз нова улагања у опрему и стање мреже. Долазило би до оног што не желимо да се дешава, а то су чешћи кварови, испади и немогућност хитних интервенција. Био би отежан рад, а самим тим и лошији квалитет услуга које би се пружале потрошачима.

Да ли се и у ком сегменту преплићу делатности Централног постројења за прераду отпадних вода, које ускоро треба да почне са радом,  и ЈКП „Комуналац“ Врбас?

Познато је да би то постројење требало у току 2020. године да буде предато у надлежност локалним самоуправама Врбаса и Куле. Оно што је у овом тренутку апсолутно извесно је да ће Постројење за прераду отпадних вода бити везано, како за ЈКП “Комуналац” Врбас, тако и за “Комуналац” из Куле и “Водовод” из Црвенке, односно да ће користити наше базе података о корисницима, фактурисаној и испорученој води и фактурисаној и наплаћеној канализацији. Сви ти подаци ће бити преплитани између ова три комунална предузећа и новоформираног регионалног комуналног предузећа. Пред нама је озбиљан изазов јер се ради о нечему што до сада није имплементирано на територији Републике Србије, а и шире.

Имајући у виду замисли тима ангажованог од стране Европске делегације, који прати имплементацију тог постројења, велики део оперативе ће бити фактички у рукама јавних комуналних предузећа, која ће услужно вршити делатности за регионално предузеће, а међусобно ће уговорима о пружању услуга бити регулисана права и обавезе и једних и других субјеката.

Оно што је најбитније, а можда и најважније за потрошаче је чињеница да ће се са радом ЦППОВ појавити и једна нова накнада, накнада за пречишћавање отпадне воде, која ће фактички представљати приход постројења, односно цену коштања услуге коју ће постројење пружати. Ми још увек не знамо која је крајња цена те накнаде, али она ће бити саставни део цене коштања кубика воде испоручене на територији општина Врбас и Кула.

Како бисте оценили рад  ПЈ „Чистоћа“ у години за нама?

Апсолутно сам задовољан свиме што је постигнуто. Испуњени су сви задаци. Задовољан сам радом „Зимске службе“, јер је било доста снежних дана. Истовремено су испуњени сви планови који се тичу хигијене града, одношења смећа, управљања депонијом на правилан начин, па није долазило до запаљивања, као што се раније дешавало у летњим месецима.

Када је реч о пословима који се тичу „Зеленила“  имали смо бујну вегетацију у априлу, мају и јуну и самим тим и доста посла на кошењу и орезивању. То је изискивало и ангажовање додатне радне снаге да би се све постигло. Када се сагледају сви аспекти, можемо бити у целини задовољни јер су сви задаци испуњени.

Говорећи о “Чистоћи”, не треба заборавити ни “Капелу”. Имали смо више од 350 сахрана на територији општине Врбас, што је изискивало значајан напор од стране запослених, са бројем људи којим располажемо, али је све завршено онако како то и налаже сам чин овог посла. Уз то, можемо и да се похвалимо  да смо почели и одмакли са пословима на уређењу Градског гробља у Врбасу које сада има доста другачији изглед, са до сада замењеним делом зида и прилаза самом гробљу. Наставићемо са тим активностима и у 2020. години.

Морам да истакнем оно што сам истицао и раније, велики проблем са Градским гробљем је питање експропријације, односно питање обезбеђивања просторног ширења гробља на плански начин. Чињеница је да смо крајем 2018. године добили  мали део земље и то испарцелисали и продали током 2019. године, али бисмо сада већ морали, заједно са оснивачем, да размишљамо о проширењу капацитета Градског гробља.

Што се тиче пијаца у Врбасу, оне сада већ функционишу по уходаном систему. Током 2019. смо преузели пијацу у Куцури и требало би у 2020. години да извршимо одређена улагања, пошто је начета зубом времена. Тезге су доста старе и истрошене, треба и да поставимо надстрешницу, бар у једном делу. Пијаца у Змајеву је у много бољем стању, одржавана је од стране Месне заједнице и предата на управљање “Комуналцу”. Тамо за сада нема потребе за било каквим додатним улагањем.

Када је у питању опрема, треба истаћи да смо успели да неке ствари зановимо, односно да их доведемо у функционално стање. Нешто смо успели и да купимо ново, све према датим финансијским могућностима и потребама које се јављају током времена. Оно што је неопходно набавити у “Комуналцу” је пре свега “канал џет”, цистерна за одржавање канализационих система, јер је постојећа стара преко 35 година. Што се тиче опреме, у плану су набавке још једног погребног возила и  једне платформа за рад на висини.

 

ЈКП „Комуналац“ Врбас спровео је више едукативних акција, конкурса и радионица на тему заштите вода и животне средине. Предузеће се, такође укључило у бројне пројекте и акције које су други субјекти организовали. Помагало се појединцима, удружењима, установама и другим предузећима, колико је то било могуће. Колико су битне овакве активности за „Комуналац“?

То је она лепша страна медаље, да поред одржавања система пружања редовних услуга, чињенице да све функционише нормално,  да нема испада у пружању услуга, можемо да пружимо и нешто више од тога, односно да можемо да се појавимо и на неким другим пољима. У бројним активностима смо узели учешће, иницирани радом Сектора за маркетинг који се на неки начин стара о томе да одржавамо контакт и са другим факторима на територији општине Врбас, са предшколском установом, школама, библиотеком, музејом, али и шире.

Тај део приче је онај златни сјај који пружа осећај када добијемо повратну информацију о томе да је “Комуналац” урадио неку добру, хуманитарну и здраву ствар. Тај глас прија свакоме од нас у предузећу, јер онда нисмо само пуки извршиоци и наплаћивачи услуга, него и здрав, одговоран, чинилац у локалној заједници у којој функционишемо.

Наравно да ћемо се трудити у свакој наредној години да помогнемо и појединцима и колективима у оквирима онога што можемо, или што је планирано, и кроз учешће на разним манифестацијама. Битно је да смо присутни, да не бежимо од неког задатка или молбе и да будемо и на такав начин добри овој локалној заједници.

У Комуналцу успешно ради и Сектор за просторно планирање, урбанизам и пројектовање.

У великом броју случајева се људи из Врбаса и ван Врбаса обраћају “Комуналцу” управо за потребе послова који се тичу урбанистичког дела. Цена услуге коју пружа “Комуналац” је знатно повољнија у односу на неке друге пројектне бирое. Оно што се уради је апсолутно квалитетно. О томе  сведочи и чињеница да нашег урбанисту позивају и у разне општинске и међуопштинске комисије, где учествује у раду других тела.

 

Како оцењујете сарадњу са оснивачем, Општином Врбас?

Сарадња је у потпуности двосмерна. Кроз комунално предузеће и оснивач има свој одраз. Ако комунално предузеће функционише на један нормалан, здрав и исправан начин, онда  је то знак да је и локална самоуправа таква према својим грађанима. С друге стране, ми као комунално предузеће имамо низ обавеза према оснивачу са којим имамо потписане уговоре о пружању услуга у корист грађана, тако да та сарадња мора бити константна и у потпуности двосмерна.

 

Да ли сте задовољни сарадњом са потрошачима?

Задовољан сам сарадњом. Однос са потрошачима је потпуно транспарентан, отворен, немамо никаквих тајни у погледу услуга које пружамо. Наша врата су отворена за све и пријем странака је готово свакодневан.

 

Ваша порука потрошачима

Желим  потрошачима срећну и успешну 2020. годину и да нам увек указују на проблеме које евентуално имају, без икаквог устручавања. Њихова помоћ и сугестије су нам јако значајне. Ту смо  да пружамо услуге за које смо основани и трудићемо се да их у потпуности и квалитетно вршимо.

 

Какви су планови за 2020. годину?

Посебно бих волео да истакнем чињеницу да ћемо коначно у 2020. години видети конкретне радове на нечему о чему причамо од 2017. године, на унапређењу водоснабдевања тј. обезбеђивању питке воде за сва насељена места у врбаској општини, и мислим да ће то обележити годину. Припреме јесу трајале дуго, али су биле неминовне јер су тако диктиране од стране финансијера. То је сада иза нас, а пред нама су конкретни радови и конкретна дела.