USPEŠNO RELAIZOVAN VESLAČKI KAJAK/KANU PODUHVAT

U periodu od 23.08 – 05.09.2019. godine uspešno je relizovan veslački poduhvat koji planiran u okviru saradnje Mađarska – Srbija INTERREG IPA Cross Border Programme Hungary – Serbia – WATERTOUR: Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia.
Startna pozicija kajak/kanu veslačke rute započeta je u gradu Tisakečke (Mađarska) pa potom u sledećim gradovima Čongrad, Minsent, Segedin, Kanjiža, Ada, Bečej, Aradac i Slankamen. Studenti Univerziteta u Segedinu i Univerziteta u Novom Sadu veslali su zajedno sa svojim profesorima rutu dugu 300 kilometara. Studenti i profesori oba Univerziteta prešli su veslajući u čamcima granicu iz Mađarske u Srbiju, što predstavlja zaista istorjiski momenat, koji se dogodio prvi put ikada do sada.
Na samom kraju, gde se Tisa uliva u Dunav, u Slankamenu, završena je veslačka ruta. Potom su studenti i profesori iz Segedina bili naši gosti na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Univerziteta u Novom Sadu gde su sa kolegama obišli naš univerzitet i upoznali naš grad, Novi Sad.
Bio je ovo jedinstven projekat, sa neverovatnim iskustvom u trajanju od 14 dana. Čestitamo svim studentima i profesorima na uspešno obavljenom poduhvatu!