Poseta delegacije kineske provincije Dzedjang i potpisivanje Memoranduma o saradnji (17)