УСПОСТАВЉЕНА САРАДЊА СА ХГК-ЖУПАНИЈСКОМ КОМОРОМ ОТОЧАЦ

Привредна комора Војводине и ХГК-Жупанијска комора Оточац потписале су Споразум о сарадњи, који је представљен на 4. Међународној конференцији о женама у предузетништву под називом „Жене и тачка“, у петак, 6 децембра 2019. године у Оточцу у Хрватској, а потписници Споразума су председник ПКВ Бошко Вучуревић и председник ХГК-Жупанијске коморе Оточац Јосо Брајковић. Конференцији је, испред ПКВ, присуствовао секретар Удружења услуга Бранислав Мамић.

Споразумом је договорено да ће обе коморе, водећи се интересима својих чланица – с подручја Личко-сењске жупаније и АП Војводине, заједничким радом јачати даљу сарадњу како би се унапредило пословање између привредних субјеката.

Конференција је била прилика за размену искустава, стварање партнерстава и расправу о проблематици која обухвата вештине и знања потребна женама за напредовање у модерном пословном окружењу. Конференција промовише успешност жена у предузетништву уз примере добре праксе из земаља региона.

„Било је речи о могућем утицају на законски оквир који регулише права жена, о различитим дефиницијама успеха, као и о неизбежној потреби усклађивања пословног и приватног живота“, истакао је Мамић.

Према речима организатора, сврха одржавања конференције је да на једноставан и прихватљив начин упозори шире пословне и друштвене кругове на посебност предузетништва жена и менаџмента, на ограничења и могућности побољшања положаја пословних жена, као и да подстакне и унапреде проналажење подстицајних и делотворних решења.