УВАЖАВАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЈЕ ОНО ЧИМЕ МЛАДЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ТРЕБА ДА СЕ РУКОВОДЕ

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство др Вук Радојевић, отворио је данас 15. Међународну конференцију о фитотехнологијама и конференцију „Унапредимо шумарство за будуће генерације“.

На отварању ове међународне конференције, у Ректорату Универзитета у Новом Саду, поводом 60 година оснивања и успешног рада Института за низијско шумарство и животну средину, др Радојевић је констатовао да Институт, који представља јединствену регионалну установу, и ресорни секретаријат остварују изузетну сарадњу, чинећи максимална залагања у правцу доприноса на плану унапређивања шумарства на територији АП Војводине.

„Покрајински секретаријат за пољопривреду је кроз своје аграрне мере посебно препознао шумарство, пре свега кроз подстицаје намењене пошумљавању, изградњи шумских путева али и кроз унапређивање расадничке производње“, навео је Радојевић и додао да је, такође, важан заједнички задатак и анимирање локалних самоуправа у погледу повећања процента пошумљености. Он је нагласио да је реч о озбиљном изазову, који је увек актуелан, и коме се мора поклонити посебна пажња, те да у наредном периоду морамо наћи начина да повећамо проценат површина под шумама у Војводини.

„Институт заједно са Секретаријатом користи финансијска средства намењена проналажењу одговора на глобалне климатске промене, и како наћи адекватне генотипе који ће заправо задовољити све неопходне предуслове“, изнео је Радојевић.

Ресорни секретар је нагласио да је уважавање научноистраживачког рада оно чиме младе генерације треба да се руководе у свим областима, па тако и када је реч о шумарству.

Он је указао да је зато управо почетак нове академске године, права прилика за обележавање јубилеја, као што је 60 година научносистраживачког рада Института за низијско шумарство и животну средину, али и одржавања међународних скупова на тему фитотехнологије, односно употребе биљака за унапређење животне средине и унапређење шумарства.

Др Вук Радојевић је овом приликом у име Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство примио захвалницу Института за допринос у остваривању успешне сарадње и допринос развоју научноистраживачког рада.

На међународној конференцији у Новом Саду, посвећеној фитотехнологијама и унапређивању шумарства, учествује око 240 учесника, од чега је око 200 научника и стручњака из иностранства.