УВЕДЕНА РЕДОВНА ОДБРАНА НА ДЕЛУ ДУНАВА

На делу Дунава код Панчева (551 cm) и Ковина (558 cm) јутрос је уведена редовна одбрана од поплава на око 69 километара. Редовна одбрана на оба ова сектора проглашава се при водостају од 530, а ванредна када водостај достигне 650 центиметара.

Сем на Дунаву редовна одбрана је уведена и на скоро 5 km Наделе, код уставе и црпне станице Иваново, као и на 1,5 km на каналу Азотара.

Упркос овом порасту, према прогнозама РХМЗ-а, Дунав ће наредних дана бити у мањем опадању.

Стање на Сави и Тиси је непромењено у односу на јуче, а за наредне дане је прогнозирана стагнација и опадање. Подсећамо да је на Сави на снази редовна одбрана на 92, а ванредна на 24,5 километра.

Извор: ЈВП „Воде Војводине“