УЗ ПЕДАГОШКО ЗНАЊЕ, ТРАЖЕ СЕ И МЕНАЏЕРСКЕ СПОСОБНОСТИ

Седам директора војвођанских школа приступило је данас испиту за лиценце за директоре, који се одржава у организацији Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Ово је први испит за лиценце за директоре установа образовања и васпитања у Војводини. Испиту су присуствовали и министар за просвету, науку и технолошки развој Младен Шарчевић и покрајински секретар за образовање, прописе и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш.

Према речима министра Шарчевића, ово је први пут да се ради велика деполитизација руковођења школама.

„Директор ће бити онај ко је најбољи. Ово је и професионализација система руковођења, јер без тога нема ни реформе образовања. Ово је кључни моменат у реформи, као што је и рад на екстерној оцени и увођење државне матуре” , рекао је Шарчевић.

Директори који данас полажу испите имају најбоље оцене.

„Данас је испиту приступило првих седам кандидата – пет директора основних школа, један директор гимназије и један директор предшколске установе. Врло нам је битно да у војвођанским школама имамо способне руководиоце који ће – уз педагошко знање – имати и лидерске и менаџерске квалитете. На челу васпитно-образовних установа треба да буду способни људи, како бисмо нашој деци пружили што бољи стандард у образовању“, изјавио је Њилаш.

Према важећем закону о основама система образовања и васпитања, директори и кандидати за директоре дужни су да имају положен испит, и то у року до две године од ступања на дужност директора.

Полагању испита претходи обука коју спроводи Завод за унапређивање образовања и васпитања, а након обуке, кандидати имају три месеца да реализују истраживање образовно-васпитне праксе, да дају предлоге за њено унапређивање, те да припреме свој портфолио који потом предочавају комисији.