ВЕЋИ ПРОСТОР ЗА АКСЕНТИЈЕВ КУЋЕРАК

Простор дворишта Аксентијевог кућерка, биће проширен и обогаћен новим туристичким садржајима. Завршени су радови на рашчићавању суседног плаца, који је у власништву Општине Пећинци, а у оквиру ових радова са плаца је уклоњен и стари објекат који се ту налазио.

Како нам је рекла директорка Туристичке организације општине Пећинци Љубица Бошковић, на суседном плацу, који ће бити припојен дворишту Аксентијевог кућерка, планирају се допунски туристички садржаји који ће допринети промоцији једне од најстаријих очуваних сеоских кућа у Срему.

„У плану нам је да неке већ постојеће садржаје изместимо из дворишта етно куће, попут дечјег игралишта које се тренутно тамо налази, како би Аксентијев кућерак у потпуности одговарао оригиналном изгледу сеоског домаћинства с краја 18. века. Имамо у плану и да обогатимо садржај на овом туристичком локалитету. Аплицираћемо за средства код републичких и покрајинских фондова за изградњу туристичког инфо-центра, који би обухватао просторију за пријем гостију, сувенирницу и салу за презентацију културно-историјског наслеђа на територији општине Пећинци, са посебним акцентом на Аксентијевом кућерку“ – рекла је Бошковић и нагласила да су у реализацији ових радова имали подршку Општине Пећинци и Месне заједнице Огар.

Извор: Општина Пећинци