VIŠE NOVCA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU

Pravo na podsticaje za organsku proizvodnju, koji su značajno veći nego u konvencionalnoj proizvodnji, ostvaruju oni koji imaju zaključen ugovor sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom.

U 2018. godini za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju izdvojeno je 110 miliona dinara, što je za 20 miliona dinara više u odnosu na prethodnu godinu, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju iznose 6.800 dinara po hektaru, a rok za podnošenje zahteva za korišćenje ovih podsticaja je do 30. juna, s tim da je maksimalni iznos po korisniku 136.000 dinara.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju su uvećani za 40 odsto u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. U Ministarstvu poljoprivrede navode da je ove godine proširena lista rasa za koje se mogu ostvariti podsticaji.

Izvor : Beta