ВИШЕ ОД 180 ЖЕНА СТЕКЛО ЗНАЊЕ О СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ И ГАЈЕЊУ ЛАВАНДЕ

Завршна конференција на пројекту „Развој женског предузетништва у руралним срединама“ одржана је 3. марта у великој сали Културног центра у Кишкунхалашу (Мађарска). Конференцију је организовало удружење „Халаши Медија“ које је партнер на овом прекограничном пројекту.

Испред града Сомбора на завршној конференцији учествовали су координатор за ЕУ пројекте града Сомбора Саша Бошњак, пројектни менаџер на овом пројекту Бранислав Сворцан и помоћник градоначелнице Атила Прибила, који су овом приликом представили пројектне активности града Сомбора на пројекту „Развој женског предузетништва у руралним срединама“, резултате, сарадњу са мађарским партнером, као и на којим још пројектима прекограничне сарадње у оквиру ИПА програма град учествује.

У оквиру пројекта „Развој женског предузетништва у руралним срединама“ преко 180 жена из угрожених категорија обучено је за гајење лаванде и стекле су знања о социјалном предузетништву, успостављена су два удружења (по једно у свакој држави), а успостављена је и јединствена база података и веб портал као средство комуникације, како чланова тих кластера, тако и потенцијалних сарадника у будућности.

Завршној конференцији присуствовало је и двадесетак чланица удружења „Лаванград“ које су посету Мађарској искористиле и за обилазак парцела са лавандом које је мађарско удружење засадило.

Извор: Град Сомбор