ВИСОКО ОБРАЗОВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ДОБИЛЕ СРЕДСТВА ОД ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ

Данас, 26. јуна 2019. у централном холу Покрајинске владе, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је решења и уговоре представницима високообразованих институција, који су добили средства на основу два  јавна конкурса:

–      за суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда, објеката и опреме установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину и

–     за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2019. годину. 

Покрајинска влада је преко Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност обезбедила 30 милиона динара за реализацију ова два јавна конкурса.