ВИТЕЗОВИ „БЕЛИ ОРЛОВИ“ , ТВРЂАВА БАЧ

15.септембар 2018

ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ – ДАНИ БАЧА

Средњовековно село, витешке борбе, мачевање, стреличарство, хералдика, стари занати, изложба оружја и оклопа, радионице за децу.