VLADA FORMIRALA RADNU GRUPU ZA MALINU

Grupa  će voditi računa osvim aspektima proizvodnje i plasmana ovog voća u cilju strateškog unapređenja poslovanja i uređenja tržišta.

Vlada Republike Srbije donela je odluku o obrazovanju Radne grupe za izradu strateškog dokumenta za unapređenje proizvodnje i tržišta maline u Srbiji.

Zadaci ove Radne grupe su izrada strateškog dokumenta kojim će se u potpunosti sagledati i definisati situacija u oblasti malinarstva, ukazati na kritične tačke u tržišnom lancu proizvodnje maline (od rasadničarske proizvodnje do plasmana na tržište), u cilju donošenja odgovarajućih mera za strateško rešavanje postojećih problema u malinarstvu.

Radna grupa će takođe razmatrati uticaj klimatskih i pedoloških činilaca na proizvodnju i prinos maline, vodiće računa o poboljšanju kvaliteta i zdravstvenog stanja sadnog materijala (sertifikacija sadnog materijala, prisustvo patogena, virusa, oboljenja korena sadnice i dr). Zatim o poboljšanju uslova skladištenja, transporta i čuvanja maline, uređenju pravila otkupa i definisanja minimalnih uslova za otkupna mesta, klasiranje ploda i drugo Ova grupa vodiće računa i o racionalnom organizovanju otkupa, plasmana i prodaje maline na svetskom tržištu, planskom povećanju proizvodnih površina uz očuvanje kvaliteta ploda, kao i o drugim pitanjima iz oblasti malinarstva.

Za predsednika Radne grupe imenovan je Velimir Stanojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, dok su njeni članovi Željko Rakić, načelnik odeljenja, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, prof. dr Nenad Magazin, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Jasminka Milivojević, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, prof. dr Milan Lukić, Institut za voćarstvo, Čačak, prof. dr Aleksandar Leposavić, Institut za voćarstvo, Čačak, Zoran Radovanović, „Floriva” d.o.o, Ivanjica, Dobrivoje Radović, predsednik asocijacije „Malinari Srbije”, Veljko Jovanović, Privredna komora Srbije, Ana Lapčević, Regionalna privredna komora Užice, Slađana Maksimović, asocijacija „Malinari Srbije”, Zoran Stojanović, asocijacija „Malinari Srbije”, Slađana Stanković, udruženje poljoprivrednih proizvođača „Užice”, Ljubiša Purić, udruženje „Limska dolina”, Prijepolje, Božo Joković, opšta zemljoradnička zadruga „Agro eko voće”, Arilje, Predrag Oreščanin, hladnjača „Frikos” d.o.o, Krupanj, Paun Petrović, hladnjača „Frigo-Paun” d.o.o, Požega – Arilje, Dragiša Miljković, hladnjača „Sweet-home” d.o.o, Brus.

Radna grupa obrazovana je na period od godinu dana i dužna je da nadležnom odboru dostavi izveštaj o radu najmanje svakih 60 dana, a Vladi najmanje svakih 90 dana.

Sastajaće se po potrebi, a najmanje jednom mesečno. Predsednik i članovi Radne grupe nemaju pravo na naknadu za rad u Radnoj grupi, a stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavljaće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Izvor : Agrosmart