VLADA PRIHVATILA IZMENE PREDLOGA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA

Šef poslaničkog kluba SVM-a u republičkom parlamentu naglasio je da su proteklih meseci mnogo raspravljali kako bi izmene zakona odgovarale mađarskim zahtevima.
Balint Pastor kaže da se ne sužavaju prava, i da će odgovarajući pravni okvir omogućiti uspešno funkcionisanje Mađarskog nacionalnog saveta. Ovaj, i još četiri zakona koja se tiču prava manjina biće usvojeni do kraja meseca u parlamentu, dodao je Balint Pastor.