VOĽBY 2020 V OBCI BÁČSKY PETROVEC Voliči rozhodli...

V Obci Báčsky Petrovec tak ako vo väčšine miest a obcí v celom Srbsku na parlamentných, pokrajinských a lokálnych voľbách v nedeľu 21. júna víťazstvo zaznamenala Srbská pokroková strana aj napriek špinavej kampani, najmä v Báčskopetrovskej obci, proti príslušníkom tejto strany a celej SNS, vystatujúc zároveň (ne)schopnosti členov tej-ktorej opozičnej strany. Akoby sa nadmerným kritizovaním chcelo diskreditovať vládnucu a najsilnejšiu stranu, bez toho, aby svoje vyhlášky podložili faktami a argumentmi a aby sa vynasnažili aj vykonať dobré skutky pre svoje prostredie.

Hlasovalo sa na 11 volebných miestach, z toho na 5 v Petrovci a po 2 volebné miesta boli v Kulpíne, Maglići a v Hložanoch

Rečou čísel na lokálnej úrovni je to takto: v Obci Báčsky Petrovec z 11 989 voličov svoje volebné právo využilo 6 339, teda 52, 87 %. Z toho v Báčskom Petrovci na voľby z úhrnne 5 769 voličov vyšlo 2 738 – teda 47,46% a platných hlasovacích lístkov je 2 670; v Hložanoch z 1719 voličov na voľby vyšlo 932 čiže 54,22%, platných hlasovacích lístkov je 895, v Kulpíne z 2 381 svoje volebné právo využilo 1336 –  56, 11 % a zaznamenaných je hlasov 1 297 a v Maglići z 2 120 voličov hlasovacie právo využilo 1333 občanov – 62, 88 %, hlasovalo 1 374. Mimo volebných miest hlasovalo 124 voličov. Počet platných hlasovacích lístkov je 6 136 a neplatných hlasovacích lístkov je 201. Na voľbách volebná komisia nezaznamenala väčšie nedopatrenia, nepočítajúc negustiózne správanie jednotlivých členov volebnej komisie.  

Najviac hlasov získala volebná listina pod poradovým číslom 1 Aleksandar Vučić – Pre naše deti, Dr. Ján Šuľan: 2 437, čiže 39, 71 %. Listina Jedinstvena Srbija – Miroslav Čeman-Čepsi získala dôveru 2147 voličov, 34, 99 %. Značne menší počet hlasov získali listiny Ivica Dačić – Socialistická strana Srbska (SPS) – 751 hlasov – 12, 24 %; Nestranícki zjednotení, obyčajní ľudia – 376 – 6, 13 %; Vojvođanski front, zjednotení pre demokratický Báčsky Petrovec – 293 hlasov – 4, 87 %. Slováci držme sa spolu – Dr. Tatjana Deman-Javorníková len 132 hlasov – 2, 15 %, pričom táto listina neprešla ani zákonný prah, aby sa jej predstavitelia dostali do lokálneho parlamentu.

Aj napriek najväčšiemu počtu získaných hlasov, predsa listina Pre naše deti nebude môcť samostatne zostaviť vládu, ale spolu s koalíciou; z 25 výborníckych miest 11 získala listina Aleksandar Vučić – Pre naše deti, Dr. Ján Šuľan; 9 mandátov pripadlo listine Jedinstvena Srbija – Miroslav Čeman-Čepsi; 3 výborníkov bude mať SPS, a po jednom výborníkovi Vojvođanski front, zjednotení pre demokratický Báčsky Petrovec a Nestranícki zjednotení, obyčajní ľudia.  

Konštitutívne zasadnutie sa má uskutočniť 15 dní odo dňa zverejnenia volieb, teda od 22. júna.

Keď ide o výsledky na pokrajinských a republikových voľbách, najviac hlasov v Obci Báčsky Petrovec získala a presvedčivo zvíťazila Srbská pokroková strana – Pre naše deti.

Z celkového počtu voličov, ktorí pristúpili k hlasovacím urnám a ktorých bolo 3 milióny 300-tisíc, za listinu Aleksandar Vučić – Pre naše deti hlasovalo vyše dva milióny občanov.  

Text: Anna Horvátová