VRAĆENO 45.444 HEKTARA ODUZETIH ORANICA

U postupku restitucije do sada je starim vlasnicima, odnosno njihovim naslednicima vrećeno 45.444 hektara poljoprivrednog zemljišta, najvećim delom u Vojvodini. 

Kako se navodi na sajtu Agencije za restituciju, zaključno sa 15. martom ove godine vraćeno je i 5.522 hektara šumskog zemljišta, kao i 365 hektara građevinskog.

Podsetimo, prva rešenja o vraćanju imovine u naturi doneta su 2012, a Agenciji za restituciju podneto je oko 10.000 zahteva za poljoprivredno zemljište. Potražuje se, kako je rečeno ranije, dok su se zahtevi predavali, oko 100.000 hektara oduzetih nakon Drugog svetskog rata.

Prema podacima Agencije za restituciju, najviše poljoprivrednog zemljišta vraćeno je starim vlasnicima i njihovim potomcima u Kikindi – 4.400 hektara. U atarima Bačke Topole vraćeno je 4.257, a u Bečeju 4.042 hektara. Senćani su natrag dobili 2.165 hektara, Zrenjaninci 1.277…

Inače, komasacija je u mnogim opštinama kamen spoticanja za restituciju. Pre par meseci Vlada Srbije donela je Uredbu o kriterijumu za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u javnoj svojini oduzetog u postupka komasacije, odnosno arondacije. Time je definisan redosled i način povraćaja komasiranog poljoprivrednog zemljišta.

Procedura u restituciji je takva se podnosiocu zahteva najpre vraćaju njive u katastarskoj opštini u kojoj su bile pre oduzimanja. Ako to nije moguće, vraćaju se parcele iz drugih katastarskih opština ali na području iste lokalne samouprave. Ako se desi da ni u jednoj katastarskoj opštini nema dovoljno komasiranog zemljišta za povraćaj, onda se one traže u susednim lokalnim samoupravama.

Pomenimo, zakonska regulativa koja se odnosi na restituciju omogućuje bivšim vlasnicima ili njihovim potomcima da, u slučaju da im se imovina ne može vratiti u naturi, dobiju državne obveznice.

Ono što bivšim vlasnicima ili njihovim naslednicima ne može da se vrati u naturi, biće obeštećeno državnim obveznicama. Prema poslednjim izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine prva rata državnih obveznica trebalo bi da im stigne 15. decembra 2021. godine, s tim što bi akontacija od deset odsto utvrđenog iznosa za obeštećenje bila uplaćena 15. decembra 2020. Država je za to izdvojila dve milijarde evra, a pojedinačno se najviše može dobiti 500.000 evra.

Srpska pravoslavna crkva podnela je 1.602 zahteva, a vraćeno joj je 77 procenata zemljišta i 28 odsto objekata. Najviše je vraćeno Jevrejskoj zajednici – 91 odsto zemljišta i 67 odsto objekata. Rimokatolična crkva imala je 467 zahteva, od čega je vraćeno 63 odsto zemljišta i 28 procenata objekata. Rumunska pravoslavna crkva podnela je 37 zahteva, a vraćeno joj je 69 odsto zemljišta i 74 procenata traženih objekata. Reformistička hrišćanska crkva imala je 25 zahteva, od kojih je rešeno 66 odsto zemljišta i 95 odsto objekata. Hrišćanskoj adventističkoj crkvi, koja je imala samo dva zahteva za povraćaj, sve traženo je i vraćeno.

Izvor: Agrosmart