ВРШАЦ: ФОРМИРАНА МРЕЖА ЗАЈЕДНИЧКЕ САРАДЊЕ

Град Вршац је у оквиру пројекта „Интегрисана подршка запошљавању ромске популације“ формирао мрежу заједничке сарадње која ће радити у простору који је адаптиран и опремљен за време имплементације пројекта у улици Дворска број 50, у Вршцу.

Данас је потписан Протокол а од наредне недеље се почиње са радом. Две особе из локалне самоуправе ће бити на располагању понедељком, средом и петком од 08 до 12 часова а по потреби и чешће. Мрежа тренутно броји 24 члана и отворена је за пријем нових чланова. Финансијска средства за реализацију будућих активности обезбедиће се делом из буџета Града, а преосталим делом пројектно и из домаћих и страних донација. Канцеларија за локални и економски развој Града Вршца, активно ће помагати мрежи у припреми и писању предлога пројеката из области социјалне инклузије и унапређења положаја Рома на тржишту рада, на територији Града Вршца.

Мрежа ће инсталирати Фејсбук и Инстаграм профиле, преко којих ће промовисати пројекат и остварене резултате, као и информисати заинтересоване стране и ширу јавност о будућим активностима мреже. Мрежа ће у периоду након завршетка пројекта покушати да оствари сарадњу са сличним телима на територијама других општина и градова, у циљу реализације већих, регионалних пројеката сличног карактера. Такође ће у другим општинама и градовима са којима је успоставила комуникацију, Мрежа презентовати овај пројекат као пример добре праксе. Након завршетка пројекта, мрежа заједничке сарадње ће наставити са својим радом и реализацијом активности.

 https://www.facebook.com/GradVrsac/photos/?tab=album&album_id=3263707933676596

Извор: Град Вршац