ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA NA SELU TRI MILIONA DINARA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja raspisalo je Javni konkurs za dodelu sredstava u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu.

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2018. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na selu, koje sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije, a koji su od javnog interesa.

Cilj ovog Konkursa je poboljšanje ekonomskog položaja i statusa žena koje žive u seoskim područjima i čine jednu od najranjivijih grupa kada su u pitanju jednake mogućnosti ostvarivanja ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života.

One nemaju mogućnost da ravnopravno učestvuju na pozicijama moći i odlučivanja u državi, zajednici i porodici. Seoske žene, kako se navodi u tekstu Konkursa, nemaju ni adekvatan pristup zdravstvenim, obrazovnim, socijalnim uslugama, finansijama i drugim resursima, a u neravnopravnom su položaju i kada je u pitanju nasleđivanje gazdinstava i druge imovine.

Komitet Ujedinjenih nacija za eliminisanje diskriminacije žena je izrazio posebnu zabrinutost zbog postojanja nejednakosti između žena u gradu i žena na selu u u našoj zemlji u pogledu životnog standarda i zaposlenosti, pogotovo starijih žena. Iz ove institucije upozorili su da postoji diskriminacija žena na selu koje nemaju jednak pristup imovini usled tradicionalnih i društvenih obrazaca koji favorizuju muškarce kao nosioce imovinskih prava. Komitet je preporučio Republici Srbiji da obezbedi ženama na selu, uključujući starije žene, neometan pristup odgovarajućem životnom standardu, zapošljavanju i imovinskim pravima.

Po ovom Konkursu odobrava se ukupno 3.000.000,00 dinara, a maksimalan iznos za koji se može konkurisati po jednoj  prijavi je 300.000,00 dinara.

Zainteresovana udruženja, dužna su da prijave i predloge projekata dostave najkasnije do 14. avgusta, a očekivani datum početka realizacije izabranih projekata je 25. oktobar ove godine.

Kompletan tekst konkursa zajedno sa smernicama za podnošenje predloga projekata udruženja možete pogledati OVDE.

Izvor: Agrosmart