ЗА ИЗГРАДЊУ НОВИХ ШУМСКИХ ПУТЕВА 140 МИЛИОНА ДИНАРА

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић уручио је данас уговоре корисницима који су добили средства за изградњу нових шумских путева. Укупна вредност инвестиције је 140 милиона динара, од чега је 100 милиона обезбедио Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство из Буџетског фонда за шуме АП Војводине, док су 40 милиона обезбедили корисници из сопствених средстава.

Уговоре су са Покрајинском владом потписали ЈП „Војводинашуме“, Национални парк „Фрушка гора“ и Епархија сремска Српске православне цркве.

Потпредседник Милићевић је истакао да је реч о значајном улагању, јер ће се изградњом нових путева омогућити ефикаснија заштита и управљање шумама, чиме ће бити омогућен једноставнији улазак механизације у шуме, јефтинија и једноставнија експлоатација и ефикаснија заштита од пожара.

„Ово је један сегмент укупне политике Покрајинске владе према пре свега Фрушкој гори, али и уопште према неговању и очувању шумског блага у Војводини“, рекао је потпредседник Милићевић. Он је додао да ће активности на ревитализацији постојеће инфраструктуре на Фрушкој гори и изградњи нове, обезбедити да постане приступачнија свим корисницима, али и премет већих привредних активности него што је данас, нарочито у области туризма.

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић истакао је да у претходном периоду није довољно улагано у изградњу шумских путева. Он је додао да су тек 2016. године опредељена значајна средства у износу од 90 милиона динара за ову намену, док је прошле године тај износ повећан на 103 милиона динара.

„Пре свега желимо да изађемо у сусрет корисницима шума и да у односу на њихове потребе прилагодимо наше активности, због чега смо данас и закључили уговоре за изградњу шумских путева“, навео је Радојевић и додао да ће се поред изградње нових шумских путева радити и реконструкција постојећих, а уколико буде потребе и изградња мостова на шумским путевима.