ZA KUĆE NA SELU OD POKRAJINE PO MILION DINARA BESPOVRATNO

Bračni parovi sa prebivalištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i ove godine mogu da konkurišu za bespovratni novac za kupovinu kuća sa okućnicom na nekom od vojvođanskih sela. Kako prenosi Blic, konkurs je već otvoren i traje do 25. septembra, a za tu namenu je iz pokrajinskog bužeta izdvojeno 30 miliona dinara. Tekstom konkursa je definisano da maksimalni iznos za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom bude milion dinara, što znači da će najmanje 30 bračnih parova ili vanbračnih zajednica do kraja godine postati vlasnici nekretnine u nekom od sela u Vojvodini.

Brak mora trajati minimum godinu dana

Da bi konkurisali za taj novac, neophodno je da učesnici konkursa ispune i određene uslove. Jedan od supružnika ili vanbračnih partnera u trenutku podnošenja prijave ne sme biti stariji od 40 godina,  a potrebno je da oni imaju prebivalište na teritoriji Vojvodine. Takođe, pravilima konkursa je definisano da bračna zajednica mora da traje minimum godinu dana u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (što je utvrđeno zakonom).

Jedan od supružnika ili partnera mora biti zaposlen

Veoma važno pravilo je da podnosioci prijave ne bi smeli biti vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Srbije, kao i da je nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja konkursa. Uslovi konkursa su i da jedan od supružnika odnosno vanbračnih partnera mora biti u radnom odnosu,a  oni ne smeju biti u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencjialnim prodavcem nekretnine. Učesnici konkursa, takpođe, ne mogu da otuđe nepokretnost u narednih 10 godina, a nekretninu koju predlažu za kupovinu mora da bude uslovna za  stanovanje.