ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ПРОЈЕКТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА СЕДАМ МИЛИОНА ДИНАРА

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас решења представницима високообразовних установа из АП Војводине које су добиле средства у висини од седам милиона динара за 16 одобрених пројеката по Јавном конкурсу за финансирање научноистраживачких и развојноистраживачких пројеката националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. години.

Поздрављајући присутне руководиоце пројеката, секретар Милошевић је истакао да учешће националних мањина у пројектима високог образовања и научноистраживачке делатности представља део пуне афирмације мултикултуралности и квалитета овог друштва, које жели да образовање буде увек и свимa доступно.

„Научноистраживачка делатност у Војводини, која је специфично мултикултурално и мултиетничко друштво, осим интернационализације, мора испунити и други циљ – да буде уистину хуманистички оријентисана, односно усмерена ка човеку у свим његовим различитостима“, казао је секретар Милошевић.

Према његовим речима, веома је важно да се обухвате све детерминанте нашег слободног, демократског и инклузивног друштва, јер колико год да је наука с једне стране елитистичка, подразумевајући само оне који владају научном методологијом, мора да осветли и аспекте националних идентитета, који су један од најважнијих елемената квалитета живљења у модерном друштву.

„Наше највеће богатство јесте да очувамо спектар различитости и хармонизоване односе заједништва, који нас красе годинама, а верујем да је то једина реална перспектива и у времену које долази“, рекао је Милошевић.

Говорећи о броју пријављених пројеката од 2017. године до данас, секретар је нагласио да је приметан повећан број апликаната и одобрених пројеката, са тенденцијом повећања износа за овај конкурс.

Ове године пристигло је укупно 25 пријава, а одобрено је 16 пројеката осам националних мањина – националних заједница.