ЗА ОБНОВУ АЛМАШКОГ КРАЈА 35 МИЛИОНА ДИНАРА Саопштење са седнице Покрајинске владе

Покрајинска влада је данас донела решење да се издвоји 35 милиона динара за прву фазу обнове Алмашког краја у Новом Саду, а новац је намењен за израду пројектне документације.

Алмашки крај је одлуком Владе Србије од пре две године, утврђен за просторно културно-историјску целину.  Настао је између 1716. и 1718. године, а први потези Алмашког краја уочљиви су већ на мапи града из 1745. године. На плану Новог Сада из 1877, видљива је данашња урбана матрица и парцелација Алмашког краја, са карактеристичним српским градитељским наслеђем. Највећи број сачуваних кућа у овом делу града из друге је половине XIX века и првих деценија XX века.