ZA PROIZVODNJU NOVE HRANE ZAINTERESOVANI I U SRBIJI

Nova hrana – čija semenke, godži bobice, noni đus, N-acetil-D-neuraminska kiselina ili ulje antarktičkog krila sve više se koriste u ishrani ljudi, kako u Evropskoj uniji tako i u Srbiji. Zainteresovanost proizvođača hrane pokazuje koliko je bitno regulisati ovu oblast. 

Sa ciljem potpune bezbednosti i zaštite zdravlja potrošača, u promet na tržištu Srbije može se staviti samo nova hrana ili novi sastojak hrane koji su odobreni na tržištu EU. Domaći proizvođači i distributeri imaju prelazni rok da do 31. decembra 2019. godine svoje poslovanje usklade sa Pravilnikom o novoj hrani, usaglašenim sa EU propisima, saopštila je Privredna komora Srbije.

Pravilnik o novoj hrani usvojen je krajem 2018. godine, a propisom su definisani uslovi prometa, način kontrole, sledljivost i označavanje nove hrane, kao i svi drugi aspekti važni za zdravlje i bezbednost potrošača, istaknuto je u Privrednoj komori Srbiji na prezentaciji Pravilnika.

Ivan Stanković, profesor na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i član Evropskog tela za bezbednost hrane (EFSA) ističe da će sve više u ishrani biti nove hrane sa aspekta nutritivnih vrednosti i benefita za zdravlje, ali i kao sastojci tradicionalne hrane.

Kako je objasnio profesor, nova hrana je hrana koja se nije u značajnoj meri upotrebljavala u ishrani ljudi u EU pre 15. maja 1997. godine kada je doneta prva regulativa.

– To je hrana biljnog ili životinjskog porekla, hrana proizvedena od mikroorganizama, gljiva ili algi… Sadašnja regulativa koja se u ovoj oblasti primenjuje u EU stupila je 1. januara 2018. i mi smo se u potpunosti uskladili sa tim propisima – objasnio je Stanković.

– Prilikom prvog stavljanja nove hrane na tržište Srbije, podnosi se zahtev Ministarstvu zdravlja za izdavanje dozvole, koju izdaje ministar, na osnovu mišljenja Stručnog saveta, u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane – objasnila je Mirjana Veljković iz Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva zdravlja.

Da bi se nova hrana ili novi sastojak hrane stavio na tržište Srbije, mora biti odobren od strane EFSA i da se nalazi na Listi EU o odobrenoj novoj hrani, podsetila je Veljković.

U toku 2019. godine, u prelaznom periodu za primenu Pravilnika, inspekcije Ministarstva zdravlja obavljaće savetodavne kontrole i obilaziti proizvođače i distributere nove hrane i davati im instrukcije kako na najbolji način da poslovanje usklade sa Pravilnikom, dodala je ona.

– Sama zainteresovanost kako malih tako i najvećih proizvođača hrane pokazuje koliko je bitno regulisati ovu oblast. Trendovi i navike se menjaju, a to proizvođači svojom inovativnošću za što zdravijim proizvodima prate kako dijetetskim suplementima, tako i prehrambenim proizvodima. Ministarstvo ima krucijalnu ulogu da zaštiti potrošače i pomogne proizvođačima da pravilno u promet stavljaju novu hranu – rekao je Dimitrije Ivanović, sekretar Udruženja za prehrambenu industriju PKS.

Na primer, N-acetil-D-neuraminska kiselina ili ulje, kao novi sastojak hrane nalazi se u zamenama za kompletnu dnevnu ishranu za osobe na dijeti ili aromatizovanim pićima i slično, dok ulje Antarktičkog krila, dobijeno od vrste Euphausia superba, može se kao novi sastojak hrane koristiti u žitnim pločicama ili dodacima ishrani.

Na skupu u PKS moglo se čuti da je veliki broj kompanija zainteresovan za proizvodnju nove hrane.

Izvor: ekapija