ЗА РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКЕ ПРОЈЕКТЕ ВИСОКИХ СТРУКОВНИХ ШКОЛА ИЗДВОЈЕНО ШЕСТ МИЛИОНА ДИНАРА

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност проф. др Зоран Милошевић уручио је данас, у Високој школи струковних студија за образовање васпитача Нови Сад, решења представницима високообразовних институција које су добиле средства за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2020. години.

Према Милошевићевим речима, за 14 развојноистраживачких пројеката издвојено је шест милиона динара и они представљају резултат вишегодишњег рада и труда запослених наставника у тим школама.

„За нас је важно да промовишемо дуално образовање, дакле оно образовање које је у блиској вези са привредом, али и интересима локалних самоуправа. Драго ми је што је велики број наставника схватио да се у високом струковном образовању не може опстати без перманентног рада“, нагласио је секретар Милошевић и додао да оно што је урађено у претходном четворогодишњем периоду, а то је, између осталог, финансирање укупно 51 пројекта за шта је издвојено више од 23 милиона динара, показује да струковно образовање има велики потенцијал.

„Реч је о акредитованим високим школама, независно од тога да ли је оснивач Покрајина или приватно лице, које показују да имамо стабилан и респектабилан систем високог струковног образовања. Верујем да имамо добру динамику промена и да смо за четири године доказали да је једини прави пут – пут високог образовања и непрестани рад на себи“, рекао је Милошевић.

Он је подсетио и на то да у претходном периоду неколико школа није имало приступ најзначајнијој бази података Кобсон, као што су: Висока пословна школа у Новом Саду, Висока школа за образовање васпитача Нови Сад и Висока техничка школа Нови Сад, али да је Секретаријат решио и тај проблем, што их је учинило конкурентним на тржишту.

Директор Високе школе струковних студија за образовање васпитача Нови Сад др Бојан Милошевић сматра да развојноистраживачки пројекти пружају шансу за оснаживање и унапређивање струка и области којима се школе баве, пре свега због преплитања теорије и праксе.

Постоји укупно девет високих школа струковних студија чији је оснивач АП Војводина, са седиштем у Новом Саду, Кикинди, Суботици, Сремској Митровици, Зрењанину и Вршцу, и једна приватна висока школа струковних студија у Сремским Карловцима.